naar inhoud


PRINT PAGINA
Home > OVER ECOWERF > Voorstelling

EcoWerfVoorstelling

Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant

De opdrachthoudende vereniging EcoWerf is een samenwerkingsverband van 27 gemeenten en de provincie Vlaams-Brabant, opgericht op 15 december 2003, na afsplitsing van Interleuven. Het werkingsgebied is Oost-Brabant: van Kortenberg in het westen tot Zoutleeuw in het oosten en van Scherpenheuvel-Zichem in het noorden tot Hoegaarden in het zuiden.

De deelnemende gemeenten vertrouwen ons de uitvoering van hun afvalbeleid toe. EcoWerf verzorgt de dienstverlening voor ongeveer 421.000 inwoners. In dit afvalbeleid zijn drie grote pijlers te onderscheiden:

  1. Afvalpreventie
  2. Afvalinzameling
  3. Afvalverwerking
     

1. Afvalpreventie

Onder afvalpreventie verstaat men het stimuleren van de huisgezinnen om minder afval te produceren en om het niet-vermijdbare afval selectief te sorteren. Promotie van thuiscomposteren, afvalarm tuinieren, herbruikbare luiers ... zijn enkele voorbeelden uit het werkingsgebied van de Afvalpreventiedienst.

Naar boven

2. Afvalinzameling

De inzameling van het restafval en de selectieve inzameling van gft, papier en karton, pmd en glas vergt een grote inzet van materiaal en personeel. Voor de inzameling staan dagelijks een 120-tal chauffeurs en laders paraat.

EcoWerf baat daarnaast 26 containerparken uit, waar een 20-tal afvalfracties kunnen gebracht worden.

Naar boven

3. Afvalverwerking

Wie niet zelf voor de compostering van groente-, fruit- en tuinafval kan zorgen, laat het ophalen. Het gft van de aangesloten gemeenten wordt verwerkt in de eigen composteerinstallatie. Ook gras en bladeren ingezameld op de containerparken belandt hier, net zoals het organische afval van bedrijven.

De verwerking van de andere fracties gebeurt niet door EcoWerf maar door gespecialiseerde firma's. Het huisvuil wordt afgevoerd naar de verbrandingsoven in Beveren; alle andere ingezamelde afvalfracties worden afgevoerd naar sorteer- of recyclagebedrijven.

Naar boven

Laatste aanpassing: 17/10/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn afval is blijven staan. Wat nu?

TR%2020150123%20PMD%20Tienen%20005%20(2).JPG

Afvalrekening opvolgen?
Mijn EcoWerf
Mijn EcoWerf

Sorteertip

Breng kurken stoppen en kaarsresten naar je containerpark voor recyclage.
 
Online sorteerwijzer