naar inhoud


PRINT PAGINA
Home > OVER ECOWERF > Nieuwsarchief > Stortplaatsen in vogelvlucht

Stortplaatsen in vogelvlucht

Geniet mee vanuit de lucht

Het lijkt allemaal zolang geleden, maar niets in minder waar. In 1972 is Interleuven gestart met het breken en storten van huisvuil voor enkele gemeenten uit het arrondissement.

Eerst te Kessel-lo op de huidige site van de compostering (EcoWerf) en van de waterzuivering (VMM), later te Binkom in een voormalige zandgroeve uitgebaat door een privéfirma. Van 1986 tot 1996 werd het huisvuil gestort op de stortplaatsen van Binkom (Lubbeek), Meensel-Kiezegem (Tielt-Winge) en Pellenberg (Lubbeek).

Dankzij de opstart van de selectieve inzameling sinds vanaf de jaren 80 is de hoeveelheid huisvuil drastisch gedaald tot 25% van wat wordt ingezameld. Deze hoeveelheid wordt nu verbrand in roosterovens met energierecuperatie.

De oude stortplaatsen hebben een nieuwe bestemming gekregen. Geniet mee vanuit de lucht.

Binkom

Oorsprong: voormalige zandgroeve
Oppervlakte: 2 ha
Periode van exploitatie als stortplaats voor huishoudelijk afval: 1988 - 1990
Eindafdeklaag: 20 cm leem, folie van 1 mm dik, 1 meter grond
Bestemming: recreatiezone
Huidig gebruik: voetbalveld overgedragen aan de gemeente Lubbeek
Exploitatiestatus: nazorgfase afgewerkt en officieel beëindigd

Stortplaats Binkom

Stortplaats Binkom

Naar boven

Meensel-Kiezegem

Oorsprong: voormalige zandgroeve
Oppervlakte: 4 ha
Periode van exploitatie als stortplaats voor huishoudelijk afval: 1986 - 1988
Eindafdeklaag: 20 cm zand, folie van 1 mm dik, 1 meter grond
Bestemming: landbouw
Huidig gebruik: begrazing door schapen
Exploitatiestatus: in nazorgfase tot 2015
Nazorgfase: controle kwaliteit grondwater, onderhoud taluds, grachten en groenaanplant

Stortplaats Meensel-Kiezegem

Stortplaats Meensel-Kiezegem

Naar boven

Pellenberg

Oorsprong: voormalige zandgroeve
Oppervlakte: 9,3 ha
Periode van exploitatie als stortplaats voor huishoudelijk afval: 1989 - 1996
Eindafdeklaag: 20 cm leem, gasdrainagelaag, 30 cm kleilaag, folie van 2,5 mm, draineringslaag, antiworteldoek, 70 cm grond
Bestemming: bosgebied
Huidig gebruik: begrazing door schapen
Exploitatiestatus: in nazorgfase tot minimaal 2009
Nazorgfase: controle kwaliteit grondwater, afvoer percolaat, gasonttrekking, onderhoud taluds, grachten en groenaanplant

Stortplaats Pellenberg

Stortplaats Pellenberg

Naar boven

Laatste aanpassing: 03/03/2008

Volg EcoWerf op

Facebook YouTube.JPG

Mijn afval is blijven staan. Wat nu?
Afval niet opgehaald

Afvalrekening opvolgen?
Mijn EcoWerf
Mijn EcoWerf
Opgelet! nieuw rekeningnummer

Sorteerwijzer

Raadpleeg de sorteerwijzer
Tip: bekijk ook de FAQ's over de roze zak