naar inhoud


PRINT PAGINA
Home > VERENIGINGEN EN SCHOLEN > Educatief materiaal > Over sorteren en recycleren

Over sorteren en recycleren

Uitleenmateriaal

Als school of vereniging uit het werkingsgebied van EcoWerf, heb je de mogelijkheid gratis educatief materiaal te ontlenen. Hoe vroeger je reserveert, hoe meer kans je hebt dat het gevraagde materiaal beschikbaar is!

Hou wel rekening met de volgende voorwaarden:

De uitgeleende materialen dienen op de afgesproken datum te worden opgehaald bij EcoWerf, Communicatiedienst, Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven. Op ditzelfde adres dienen de materialen in dezelfde staat te worden teruggebracht.

Educatief materiaal afhalen en terugbrengen kan op:

 • maandag: van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur
 • woensdag: van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur
 • vrijdag: van 13.00 tot 16.30 uur

De materialen dienen in een droge ruimte te worden opgesteld, beschut tegen regen en wind. Bij schade of verlies van (gedeelten van) de materialen rekenen wij de herstelkosten aan.

Reservaties gebeuren uitsluitend door een e-mail te sturen.

Beschikbare uitleenmaterialen:

Je kan hier ook een beknopte folder uitleenmaterialen basisonderwijs (684 kB pdf-bestand) downloaden, een beknopte folder uitleenmaterialen secundair onderwijs (482 kB pdf-bestand).

Naar boven


Dvd 'Pakweg'

In 2006 zonden verschillende afvalintercommunales, waaronder EcoWerf, de reeks Pakweg uit op de lokale tv-zender. Pakweg kwam er op initiatief van Fost Plus. In deze tiendelige reeks wordt stap voor stap in beeld gebracht hoe je verpakkingsafval kan voorkomen, op welke manier je dit afval moet sorteren en hoe het gerecycleerd wordt. Elke aflevering duurt 3 à 5 minuten. De inhoud van de uitzendingen is als volgt:

 • Algemene voorstelling van het verpakkingsafval
 • Glasinzameling
 • Glasverwerking
 • Inzameling papier en karton
 • Verwerking papier en karton
 • Voorstelling pmd
 • Pmd: plastic flessen en flacons
 • Pmd: metalen verpakkingen en drankkartons
 • Voorkomen van verpakkingsafval
 • Resultaten

Naar boven


Dvd 'DifTar'

Sinds 2005 zijn heel wat van onze aangesloten gemeenten gestart met het DifTar-systeem, het systeem van gedifferentieerde tarieven. Dit systeem wordt in steeds meer gemeenten ingevoerd. Inwoners uit DifTar-gemeenten verzamelen hun huisvuil en gft in containers met een elektronische chip en betalen per kilogram afval dat opgehaald wordt. Ook recyclageparken worden steeds vaker uitgerust met een DifTar-systeem: het prijskaartje van het afval dat inwoners aanvoeren hangt er af van de aard en het volume of gewicht van het aangeboden afval.

Op deze video van ongeveer 30 minuten worden op een ludieke manier alle aspecten van dit systeem toegelicht, waarbij men ook aandacht schenkt aan het voorkomen van afval via afvalarm winkelen, kringlooptuinieren, De Kringwinkel ...

Naar boven


Dvd 'De voorwerpen van morgen'

Dit filmpje van ongeveer 10 minuten leert je alles over het recyclageproces van papier en karton, glas, plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (pmd). Je krijgt een duidelijk beeld van de voorwerpen die gemaakt kunnen worden uit al dit afval.

Naar boven


Cd-rom 'Afval minderen voor kinderen'

Via de simulatie op deze cd-rom komen leerlingen te weten hoeveel afval een school produceert. De cd-rom is bedoeld voor kinderen van de derde graad van het basisonderwijs.

De cd-rom maakt deel uit van het multimediapakket van de OVAM, 'Afval minderen voor kinderen', en stimuleert leerlingen om na te denken over het afvalprobleem. Dit educatieve multimediapakket bestaat uit:

 • Cd-rom (uitleenbaar bij EcoWerf)
 • Lesfiches en brochure (te downloaden op de website van de OVAM)

'Afval minderen voor kinderen' bevat aangepaste leermiddelen voor de kinderen van de laatste kleuterklas en van de drie graden van het basisonderwijs. De leerkracht beschikt met het pakket over ruime achtergrondinformatie en bruikbare suggesties en tips voor boeiende lessen.

Naar boven


Recyclagekoffer

De recyclagekoffer maakt niet alleen de recyclage van glas, pmd en papier en karton duidelijk, maar ook het nut van het juist sorteren en de selectieve inzamelingen komt aan bod. De koffer bevat voor elke soort verpakkingsafval voorbeelden van afval, tussenproducten in het recyclageproces en recyclageproducten (voorbeelden van afgewerkte producten van gerecycleerd materiaal). In de koffer steekt ook een video en dvd met daarop een voorstelling van de voorwerpen van morgen. De recyclagekoffer is voorzien van een draagriem.

Recyclagekoffer

Naar boven


Posterstand van het recyclageproces

Deze posterstand bevat 4 panelen met daarop het recyclageproces van ons verpakkingsafval: pmd, glas en papier en karton. De hele stand kan opgerold worden en is transporteerbaar in een handige draagtas.

Naar boven


Afvalspel 'Ten afval!'

Ten AfvalDit spel is ontwikkeld door Fost Plus en is gemaakt voor jeugdverenigingen. Maar dit uitgebreide spel kan ook gespeeld worden op school. Het is bedoeld voor kinderen van 6 tot 18 jaar en kan met minimum 20 spelers en maximum 120 spelers gespeeld worden. Het volledige spel duurt 3 à 4 uur en je hebt er een groot buitenspeelterrein zoals een speelplaats of een groot grasveld voor nodig. Ook als jullie niet zoveel tijd ter beschikking hebben, kan het interessant zijn dit spel te ontlenen om er deeltjes van uit te voeren.

In dit spel wordt op een leuke en speelse manier het thema 'afval sorteren en recycleren' aangekaart. De spelers ervaren wat er met gesorteerd verpakkingsafval gebeurt en ontdekken dat je het tot heel wat nieuwe producten kan recycleren.

De spelmap die je bij ons kan uitlenen is een uitgebreide handleiding met spelmateriaal. Alles wordt je stap voor stap uitgelegd. Meer info vind je bovendien op de website van Fost Plus.

Naar boven

 

Sorteerspel 'Recymania'

Recymania leert je met handen en voeten sorteren. Letterlijk! Sorteer de opgegeven afvalmaterialen in de juiste afvalbak (pmd, papier&karton, huisvuil, gft of glas) door met je handen of voeten het juiste antwoord te kiezen op de spelmat. Opletten dat je niet omvalt! Een maniakaal tof spel!

Doelgroep: 6 tot 10-jarigen
Aantal spelers: 4 à 5 deelnemers en een begeleider
Spelduur: ongeveer 20 minuten

Recymania

Het spel werd ontworpen door Oli&Co, vijf Bachelor-na-Bachelor studenten Bedrijfskunde van de Katholieke Hogeschool Leuven in het kader van hun Small Business Project. Met Recymania willen Oli&Co kinderen op speelse wijze afval leren sorteren. Mooi meegenomen is ook dat de termen van de afvalmaterialen zowel in het Nederlands als in het Frans vermeld staan. Iets oudere spelers kunnen hiermee aan de slag in de les Frans!

Naar boven


Sorteerspel 'Afvalknaller'

Zet je sorteerkennis op scherp en mik het afval in de juiste schietschijf: glas, papier&karton, pmd of restafval. Een aanrader voor jong en oud!

Afvalknaller

Naar boven


Spel 'Pak-je afval'

Dit spelletje is bedoeld voor spelers van 6 tot 18 jaar, verdeeld over 3 leeftijdsgroepen, en bevat 3 spelvormen. Een eerste spel laat de kinderen de afvalberg van elke Vlaming visualiseren en doet hen stilstaan bij de verschillende afvalsoorten en wat ermee gebeurt. Het belang van afvalvoorkoming wordt duidelijk. De afvalquiz legt de link tussen levensstijl en afvalproductie. Door het luisteren naar fragmenten uit levensverhalen achterhalen de leerlingen bij welke (fictieve) persoon een bepaalde vuilniszak hoort. Het derde spel verstrekt de eerste hulp bij afvalvoorkoming. Via een plattegrondspel komen ze tot concrete afspraken om het groeps- of klasafval te beperken.

Naar boven


Voorleesboek 'De Vuilnisbak Makkers'

Het verhaal vertelt de spannende avonturen van enkele verpakkingen die in een verlaten school op zoek gaan naar de juiste afvalbak. Ze komen er de gekste dingen tegen en leren er samen met de lezertjes over sorteren en recycleren. De Vuilnisbak Makkers is een productie van Fost Plus in samenwerking met verschillende afvalintercommunales, waaronder EcoWerf.

Je kan het verhaal ook online lezen en beluisteren: http://www.vuilnisbakmakkers.be/.

Het voorleesboek met harde kaft en cd kan je bij EcoWerf uitlenen. Voor je leerlingen kan je een giveaway bestellen: een boekje met het verhaal dat ook spelletjes en knutselpagina's bevat. Daarnaast kan je voor de klas het spel 'De Vuilnisbak Pakkers' aanvragen en een kwartetspel: meer informatie  

Boek 'Vuilnisbakmakkers' 

Naar boven


Voorleesboekje 'De mooie plek'

Het voorleesboekje ‘De mooie plek’ steunt mede dankzij zijn prachtige illustraties de strijd tegen zwerfvuil. Het boekje is een samenwerking van IOK Afvalbeheer, Fost Plus en de OVAM.

De Cockere, G. (2010). De mooie plek. Geel: IOK Afvalbeheer.

Naar boven


Leesboek 'De vuilnisman'

‘De vuilnisman’ is een boeiend verhaaltje dat kleuters leert over de taken van de vuilnisman en hen op speelse wijze laat kennismaken met afvalpreventie. Het boekje werd opgesteld in samenwerking met IOK Afvalbeheer, met de steun van Fost Plus.

Slegers, L. (2011). De vuilnisman. Hasselt: Clavis Uitgeverij.

Boek 'De vuilnisman'

Naar boven


Boek 'Meer weten over afval en recycling'

In ‘Meer weten over afval en recycling’ nemen kleurrijke tekeningen en talrijke deurtjes lezers van 8 tot 12 jaar mee op ontdekking in het recyclageproces.

Frith, A. (2011). Meer weten over afval en recycling. London: Usborne. (Vertaling van: See inside Recycling and Rubbish, 2010)

Naar boven

Pmd-sjoelbak

Dat pmd sorteren écht kinderspel is, kan je ontdekken met de pmd-sjoelbak. Sjoel het verpakkingsafval in de juiste gaten en leer sorteren als de beste.

pmd-sjoelbak

Naar boven

Sorteerpanelen

Test je sorteerkennis met deze zes sorteerpanelen voor pmd, papier en karton, glas, restafval, gft en gemengde plastics.

Sorteerpanelen

Naar boven

Brochures, folders en stickers

EcoWerf beschikt over een aantal brochures, folders en stickers. Deze verkrijg je bij de Afvalpreventiedienst door een e-mail te sturen met duidelijke vermelding van je naam, het adres, de gewenste materialen en hoeveelheden. Sommige materialen zijn slechts beperkt verkrijgbaar, zoals ook hieronder vermeld.

Naar boven

Sorteersticker restafval
Sorteerstickers

Er zijn 6 soorten sorteerstickers (5.209 kB pdf-bestand) in A3-formaat te verkrijgen, namelijk van de fracties pmd, papier en karton, glas, gft, zachte plastics en restafval. Op deze stickers wordt visueel voorgesteld welke afvalstoffen wel en niet tot deze fractie behoren. De stickers zijn geschikt om op afvalcontainers te plakken. Het aantal stickers dat een school of vereniging kan verkrijgen is beperkt. Omschrijf daarom bij de aanvraag waarvoor ze gebruikt worden.

Naar boven


Affiche 'Sorteergids voor huishoudelijk verpakkingsafval'

Affiche met sorteerinstructie (988 kB pdf-bestand) op basis van foto's voor pmd, glas en papier-karton. Van deze poster kunnen er maximum 5 exemplaren besteld worden.

Naar boven

Affiche Sorteergids glasAffiches 'Sorteergids pmd', 'glas' en 'papier-karton'

Affiche met sorteerinstructie voor:

Van deze poster kunnen er maximum 5 exemplaren per afvalsoort besteld worden.

Naar boven


Affiche 'Geen drankzakjes in de blauwe zak!'Affiche 'Geen drankzakjes in de blauwe zak!'

Drankzakjes komen nogal eens in de blauwe zak terecht, terwijl ze daar niet thuishoren. Hang deze affiche (773 kB pdfstand) uit aan de pmd-container en help je leerlingen correct sorteren! Bestel maximum 10 exemplaren.

Naar boven


Brochure ‘De voorwerpen van morgen’

In deze brochure (2.169 kB pdf-bestand) lees je uitgebreid over de verschillende soorten verpakkingsafval en het recyclageproces dat ze doorlopen. Je kan er maximaal 5 bestellen.

Naar boven


Flyer 'Volg de gids'

Op deze A5-flyer (1.151 kB pdf-bestand) van Fost Plus staan de sorteerregels voor pmd, glas en papier en karton afgebeeld. De flyer is geschikt voor analfabeten of anderstaligen. Je kan er maximaal 30 van bestellen.

Naar boven

Flyer 'Sorteergids plastics'

Op deze flyer (716 kB pdf-bestand) staan de sorteerregels voor zachte plastics, harde plastics en pmd. Je kan er maximaal 30 van bestellen.

Naar boven

Boekje 'De Vuilnisbak Makkers', knutselboekje, kwartet en spel 'De Vuilnisbak Pakkers'

 • Giveaway 'De Vuilnisbak Makkers'

Het verhaal vertelt de spannende avonturen van enkele verpakkingen die in een verlaten school op zoek gaan naar de juiste afvalbak. Ze komen er de gekste dingen tegen en leren er samen met de lezertjes over sorteren en recycleren. De Vuilnisbak Makkers is een productie van Fost Plus in samenwerking met verschillende afvalintercommunales, waaronder EcoWerf. Je kan voor elke leerling een giveaway bestellen. Dat is het verhaal met achteraan in het boekje spelletjes en knutselpagina's. Maximaal te bestellen aantal: 30 stuks.

Leerkrachten kunnen een boekje met harde kaft en cd-rom bij EcoWerf uitlenen. Je kan het verhaal ook online lezen en beluisteren: http://www.vuilnisbakmakkers.be/.

 • Knutselboekje 'Maak plezier met De Vuilnisbak Makkers'

Als aanvulling op het verhaal 'De Vuilnisbak Makkers', ontwikkelde Fost Plus een knutselboekje. Knip-, plak- en spelplezier verzekerd! Je kan een boekje aanvragen voor elke leerling.

 • Kwartetspel 'De Vuilnisbak Makkers'

Verzamel 4 kaarten van hetzelfde afval en leer al spelenderwijs sorteren! Je kan 1 kwartetspel bestellen per 4 leerlingen.

 • Spel 'De Vuilnisbak Pakkers'

Met het spel 'De Vuilnisbak Pakkers' stappen de leerlingen in de voetstappen van de verpakkingen. Maak op school een hindernissenparcours en sorteren wordt niet alleen eenvoudiger, maar ook plezanter! Bestel 1 spel per klas.

Giveaway 'De Vuilnisbak Makkers'   Knutselboek 'De Vuilnisbak Makkers'   Kwartetspel 'De Vuilnisbak Makkers'   Spel 'De Vuilnisbak Pakkers'

Naar boven


Spelletjesboek 'De Fosties'

Dit spelletjesboek van A5-formaat bevat 14 bladzijden vol kruiswoordraadsels en andere spelletjes omtrent afval. Het boekje is bedoeld voor kinderen van het lager onderwijs en kan aangevraagd worden in het kader van werken rond afval, projectweken rond afvalpreventie, acties rond sorteren enz. Ook hiervan kunnen maximaal 30 exemplaren besteld worden.

Spelletjesboekje 'Fun met de formidabele fosties'

Naar boven 


P-Magnizine

De ‘p’ van pmd durft wel eens voor verwarring zorgen bij het sorteren van de blauwe zak. Dit sexy magazine zet de sorteerregels voor plastic afval nog eens op een rijtje. Het magazine is bedoeld voor jongeren van het middelbaar onderwijs en voor volwassenen. Je kan er maximaal 30 stuks van bestellen.

P-Magnizine

Naar boven


Korte sorteerhandleiding

Folder (1.248 kB pdf-bestand) met sorteertips voor huishoudelijk verpakkingsafval met extra info over het waarom van de sorteerregels. Maximaal aantal te bestellen stuks: 30.

Naar boven


27 pet-flessen = 1 fleece trui

De folder "27 pet-flessen = 1 fleece trui" (628 kB pdf-bestand) in de vorm van een pet-fles geeft informatie over de sorteerregels van pmd. Je krijgt informatie over het Groene Punt-logo en wat je moet doen indien je een rode weigeringssticker op je blauwe zak aantreft.

27 pet-flessen = 1 fleece trui

Naar boven

Receptenboekje met sorteerwijzer 'Kotkost'

KotkostIn dit digitale boekje vind je 14 hapklare recepten, inclusief sorteerwijzer voor de lege verpakkingen van alle ingrediënten. Ideaal voor kotstudenten! Je kan het boekje digitaal doorbladeren of de pdf downloaden (3,45 MB pdf-bestand).

 

 

 

Naar boven


Infofolder batterijen en zaklampen

De folder (867 kB pdf-bestand) bevat tips over lege batterijen, advies voor beter gebruik en vertelt je hoe en waarom je batterijen moet inzamelen.

Naar boven

Afvalcontainers
 

Naar boven


1.100-litercontainers voor pmd, huisvuil en papier en karton

Scholen uit het werkingsgebied van EcoWerf kunnen ervoor opteren om tegen een voordelige prijs grote 1.100-litercontainers aan te kopen. Hiermee kan de inzameling van pmd, huisvuil en/of papier en karton op je school vlotter verlopen. Opgelet, pmd mag je niet los in de container werpen: je hebt nog steeds de blauwe zakken nodig. Info en voorwaarden verkrijg je via e-mail of het nummer 0800/97 0 97.

1.100-litercontainers

Naar boven

120-litercontainer
120-litercontainer voor pmd en papierkratjes in je klas

PapiermandjeIn samenwerking met Fost Plus biedt EcoWerf je de 120-litercontainer voor het inzamelen van pmd aan. Per 50 leerlingen krijg je er één gratis. In de container hang je een blauwe pmd-zak, die je eruit kan halen en op straat kan plaatsen op de dag van de ophaling. Per klas kan je bovendien een gratis papiermandje aanvragen.


Info en bestellingen verlopen via e-mail of het nummer 0800/97 0 97.

 

Naar boven


Afvalstraat en evenementenkit met sorteereilandjes

EcoWerf heeft vier afvalstraten ter beschikking die gratis ontleend kunnen worden voor het selectief inzamelen van afval (pmd, papier en karton, gft en/of huisvuil) op evenementen zoals een schoolfeest.

1 afvalstraat

De evenementenkit met sorteereilandjes is ideaal voor organisaties die selectief pmd, restafval of bekers willen inzamelen tijdens kleine evenement zoals kleine festivals, sportmanifestaties, dagen gewijd aan het milieu, enz.
Elk sorteereilandje bestaat uit 1 blauwe, 1 grijze en 1 rode (optioneel) container van 240 liter met stickers en panelen met sorteerinfo.

1 sorteereiland

De infofiche, het uitleenreglement en het reservatieformulier zijn hier beschikbaar:

Reserveren doe je best minimaal drie weken op voorhand door het reservatieformulier en het ondertekende reglement te e-mailen.

Naar boven 

 

Laatste aanpassing: 07/12/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volg EcoWerf op

Facebook YouTube.JPG

Mijn afval is blijven staan. Wat nu?
Afval niet opgehaald

Afvalrekening opvolgen?
Mijn EcoWerf
Mijn EcoWerf
Opgelet! nieuw rekeningnummer

Sorteerwijzer

Raadpleeg de sorteerwijzer
Tip: bekijk ook de FAQ's over de roze zak