naar inhoud


PRINT PAGINA
Home > AFVALPREVENTIE > Lopende projecten > Subsidies voor mulchmaaiers en fluisterhakselaars

Subsidies voor mulchmaaiers en fluisterhakselaars

OPGELET: DEZE GEGEVENS ZIJN NIET MEER VAN TOEPASSING!

Klik hier voor recente informatie over subsidies voor kringlooptuinieren.

 

Win tijd, geld en … geniet!

Nieuwe subsidieperiode!
Wie tussen 1 mei 2013 en 31 augustus 2013 een fluisterhakselaar en/of een mulch- of combimaaier aankoopt, kan hiervoor een subsidie aanvragen bij EcoWerf.

De subsidie bedraagt 10% van de netto aankoopprijs met een maximum van 75 euro en kadert binnen de campagne 'Kringlooptuinieren' van de provincie Vlaams-Brabant. Een mulchmaaier zorgt voor minder grasafval, met een hakselaar verklein je je snoeiafval, voordelen waar je nog jaren van kan genieten!

De jaarlijkse berg tuinafval is niet min. Gras, onkruid en snoeihout zorgen al snel voor meerdere ritten per jaar naar het containerpark of voor goed gevulde gft-containers. Met een mulchmaaier heb je alvast geen grasafval meer. Maar er zijn ook heel wat andere technieken om je tuinafval te verminderen.

Enkele tips voor minder grasafval
 

 • Leg je gazon aan met traaggroeiende grassen: minder werk en minder maaisel.
 • Met een mulchmaaier heb je geen grasafval meer: de fijngesnipperde grassprietjes blijven ter plaatse liggen.
 • Tover een deel van je gazon om tot een bloemenweide of vervang het door een variatie aan bodembedekkers.
 • Bemest je gazon met mate en begiet je gras zo weinig mogelijk.
 • Bestrijd mos met compost: compost bevordert de bodemstructuur en het bodemleven waardoor mos minder kans krijgt.
 • Maai je gazon op de juiste hoogte: een maaistand van 4 tot 5 cm is ideaal.
 • Grasmaaisel kan je in een dunne laag als mulchmateriaal tussen de struiken en vaste planten strooien om onkruid tegen te gaan.
 • Kleine hoeveelheden grasmaaisel kunnen, gemengd met ongeveer dezelfde hoeveelheden takjes of bladeren, goed gecomposteerd worden in een vat, bak of hoop.
   

Meer info?
 

3 eenvoudige tips voor minder grasmaaisel Mulchmaaien

Info traaggroeiend gras

Er bestaat niet één soort gras. In iedere grasmat komen meerdere soorten voor die elkaar aanvullen. Veel voorkomende grassoorten zijn roodzwenkgras, gewoon struisgras, veldbeemdgras en Engels raaigras. Bij de samenstelling van de grasmengsels kijkt men naar de specifieke eigenschappen van de verschillende grassoorten om een mengsel te bekomen dat een mooi en sterk gazon geeft. Hierbij kijkt men ook meer en meer naar de groeikracht van de grassoorten. Voor gazongras wordt gestreefd naar rassen die zo traag mogelijk groeien. Bedoeling is dat ze voldoende groeien om het normaal gebruik en betreden te overleven.

Een effectieve manier om grasafval te beperken is bij de aanleg van je gazon specifiek te kiezen voor een mengsel van traaggroeiende grassoorten. Dit bezorgt je achteraf een hoop minder werk én maaisel. Deze soorten hebben ook minder voedingsstoffen nodig, waardoor je niet zo vaak hoeft te bemesten. Bovendien zijn ze even stevig en kiemen ze even snel als de soorten voor gewoon sportgazon.

Naar boven

Enkele tips om snoeihout te voorkomen en verwerken
 

 • Snoei in de zomer als de struik uitgebloeid is, dit vertraagt de groei van de plant.
 • Op de juiste afstand planten, helpt bomen en struiken uit te groeien tot hun natuurlijke vorm.
 • Kies planten die passen bij je tuin en het Belgische klimaat, zo moet je minder begieten en mesten.
 • Gehakseld snoeihout is niet alleen een prima bodem- en tuinpadbedekker maar houdt ook de tuin onkruidvrij.
 • Hou uw compostvat geurvrij door groen, vochtig materiaal voldoende af te wisselen met bruin, droger materiaal zoals houtsnippers.
 • Scherm de tuin af met een takkenwal, vlechtscherm of snipperwand.
 • Geef planten een steun met uit de tuin gerecycleerde takken.
   

Meer info?
 

Kringloopwanden Hakselen

Naar boven

Subsidies kringlooptuinieren

Elke dag meer genieten, kringlooptuinierenEcoWerf geeft met de steun van de provincie Vlaams-Brabant subsidies bij de aankoop van mulch- of combimaaiers en fluisterhakselaars. Deze actie is een initiatief van de werkgroep Afvalsensibilisatie (Provincie Vlaams-Brabant, EcoWerf, Haviland, Incovo, Interrand, Interza). Als je niet in het werkingsgebied van EcoWerf woont, neem dan contact op met je eigen intergemeentelijke vereniging of gemeente voor meer info.

Meer info?
 

Met de steun van Provincie Vlaams Brabant

Naar boven

Subsidie mulch- en combimaaiers

Een mulchmaaier heeft geen opvangbak maar versnippert tijdens het maaien het gras zodanig fijn dat het tussen de overblijvende grassprietjes valt. Je hebt geen grasafval meer en bovendien voeden deze fijne snippers het gras waardoor je minder moet bemesten én de bodemstructuur verbetert.

Mulchmaaien verloopt niet optimaal bij te nat of te lang gras. Met een combimaaier kan je vlot overschakelen op de optie met opvangbak en het gemaaide gras toch opvangen. In de vroege lente en herfst vang je het gras op, tussenin kan je mulchen. Ook na een vakantieperiode als het gras wat langer staat, vang je het gras beter op.

Nieuwe grasmaaiers zijn tegenwoordig vaak standaard uitgerust met een mulchfunctie. Vraag advies aan de handelaar over welk type toestel het beste bij je tuin past.

Heb je nog een grasmachine en ben je niet direct op zoek naar een nieuw toestel, maar zie je het systeem van mulchmaaien wel zitten? Dan is een mulchkit misschien iets voor jou. Deze kit bestaat uit een mulchmes en een stop waarmee het uitwerpkanaal wordt afgesloten en het versnipperde gras via de onderkant wordt uitgeworpen. Voor de meeste grasmachines is er een mulchkit voor handen. De aankoop van een afzonderlijke mulchkit komt niet in aanmerking voor de subsidie maar is niet zo duur. Koop je de mulchkit aan tegelijk met je nieuwe grasmachine, dan telt dit als een combimaaier en kan je wel subsidies aanvragen.

Binnen de campagne Kringlooptuinieren van de provincie Vlaams-Brabant verleent EcoWerf een subsidie bij de aankoop van mulch- of combimaaiers door particulieren. Vraag advies aan de handelaar over welk type toestel het beste bij je tuin past.

Wie tussen 1 mei 2013 en 31 augustus 2013 een combi- of mulchmaaier koopt die voldoet aan alle subsidievoorwaarden, komt in aanmerking voor een subsidie van 10 % van de netto aankoopprijs met een maximum van 75 euro en dit zolang het subsidiebudget toereikend is !

 
Subsidievoorwaarden

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • De aanvrager is inwoner van een gemeente die voor afvalpreventie is aangesloten bij EcoWerf (Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Boutersem, Geetbets, Glabbeek, Haacht, Herent, Hoegaarden, Holsbeek, Huldenberg, Keerbergen, Kortenaken, Kortenberg, Landen, Leuven, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tremelo en Zoutleeuw).
 • Er is maar 1 aanvraag per gezin of vereniging mogelijk.
 • De maaier werd aangekocht tussen 1 mei 2013 en 31 augustus 2013: dit kan aangetoond worden met de factuur (inclusief betaalbewijs) of het kasticket. Hierop staat normaal gezien de aankoopdatum vermeld: kijk dit zeker na in de winkel! Vraag ook om het type en merk van het gekochte toestel duidelijk op de factuur te laten vermelden. Facturen dienen voldoende gedetailleerd te zijn (inclusief betaalbewijs) en op naam van de aanvrager. In geval van kastickets wordt enkel het originele kasticket aanvaard, geen kopie.
 • CE-MarkeringDe maaier bezit de CE-markering: dit is een garantie naar veiligheid toe. Dit kan men bewijzen met een kopie van het CE-label uit de handleiding, met een foto van de maaier met duidelijk het CE-label op …
 • De maaier kan
  • zowel mulchmaaien, als gras maaien met opvang in een opvangbox (combimaaier)
  • ofwel enkel mulchmaaien (mulchmaaier)
   Dit kan aangetoond worden met een kopie uit de handleiding, brochure, … waarin de term mulchmaaier of combimaaier vermeld staat.
 • Het maximum ‘gegarandeerd geluidsvermogen’ gemeten volgens de Europese richtlijn 2005/88/EG (geactualiseerde versie van de Europese richtlijn 2000/14/EG) is niet hoger dan vermelde grenswaarde:
  Maaibreedte Max. gegarandeerd geluidsvermogen in dB(A)
  Kleiner of gelijk aan 50 cm 96
  Groter dan 50 cm en kleiner of gelijk aan 70 cm 98
  Groter dan 70 cm en kleiner of gelijk aan 120 cm 100
  Groter dan 120 cm 105

  Label 'Lwa 93 dB'Dit kan aangetoond worden met het label hiernaast afgebeeld (Lwa, luidsprekertje en aantal dB) of via een kopie van de handleiding, certificaat … waarop duidelijk het 'gegarandeerd geluidsvermogenniveau' vermeld staat. Verwar dus niet met geluidsdrukniveau of geluidsvermogenniveau: het cijfer vermeld bij 'gegarandeerd geluidsvermogenniveau' moet kleiner of gelijk zijn aan bovenstaande grenswaarden.
 • Het aanvraagdossier wordt ten laatste 30 september 2013 bezorgd aan EcoWerf, Afvalpreventie, subsidie mulchmaaier, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven.

Subsidiereglement: hier te downloaden (65 kB PDF-bestand)
Aanvraagformulier: hier te downloaden (101 kB PDF-bestand)

Hoe de subsidie aanvragen?
 

 • Je koopt tussen 1 mei 2013 en 31 augustus 2013 bij een handelaar naar keuze een maaier die aan de subsidievoorwaarden voldoet. (vraag de handelaar om duidelijk het merk en type op de factuur of het kasticket te vermelden).
 • Je vult het officiële aanvraagformulier volledig in en stuurt dit samen met de gevraagde bewijsmaterialen en een kopie van je identiteitskaart (of erkenning) naar EcoWerf – Afvalpreventie – subsidie mulchmaaiers – Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven. Onvolledige dossiers (vb. een onvolledig ingevuld aanvraagformulier, ontbrekend bewijsmateriaal …) zullen geweigerd worden! Het aanvraagformulier (101kB PDF-bestand) is af te halen op je gemeentehuis of te downloaden.
 • Als je dossier volledig is, wordt het subsidiebedrag enkele weken later op je rekening gestort. Zoniet krijg je een brief met de reden van weigering.
 • Indien de voorziene begrotingsmiddelen uitgeput zijn, behoudt EcoWerf zich het recht om af te zien van verdere betoelaging bij aankoop van mulch- of combimaaiers.

Naar boven

Subsidie fluisterhakselaars

Een hakselaar is een tuingereedschap dat snoeiafval helpt te verkleinen zodat je het gemakkelijk kan verwerken. Een hakselaar trekt het gewas naar binnen en versnippert of vermaalt alles wat je in het apparaat stopt. Het uiteindelijke tuinafval wordt vaak opvangen in een speciale bak. Een hakselaar is pas rendabel wanneer je elk jaar veel snoeiafval hebt om te verkleinen.

Er bestaan verschillende types van hakselaars met freeswals, draaiende messen of hakbijlmechanisme. De keuze hangt vooral af van het type tuinresten dat je wil verwerken en de hoeveelheid ervan. Hou ook rekening met je buren en kies bij voorkeur een fluisterhakselaar voor minder geluidshinder.

Binnen de campagne 'Kringlooptuinieren' van de provincie Vlaams-Brabant verleent EcoWerf een subsidie bij de aankoop van een fluisterhakselaar door particulieren. Vraag de handelaar om advies over welk type hakselaar bij je tuin past. Let wel op, enkel de fluisterhakselaars (maximaal gegarandeerd geluidsvermogenniveau van 93 dB(A)) komen in aanmerking voor de subsidie.

Wie tussen 1 mei 2013 en 31 augustus 2013 een fluisterhakselaar koopt die voldoet aan alle subsidievoorwaarden, komt in aanmerking voor een subsidie van 10 % van de netto aankoopprijs met een maximum van 75 euro en dit zolang het subsidiebudget toereikend is !

 
Subsidievoorwaarden

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • De aanvrager is inwoner van een gemeente die voor afvalpreventie is aangesloten bij EcoWerf (Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Boutersem, Geetbets, Glabbeek, Haacht, Herent, Hoegaarden, Holsbeek, Huldenberg, Keerbergen, Kortenaken, Kortenberg, Landen, Leuven, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tremelo en Zoutleeuw)
 • Er wordt maximaal 1 subsidie voor fluisterhakselaars per gezin of vereniging toegekend en dit enkel voor particulier gebruik.
 • Het toestel werd aangekocht tussen 1 mei 2013 en 31 augustus 2013: dit kan aangetoond worden met de factuur (inclusief betaalbewijs) of het kasticket. Hierop staat normaalgezien de aankoopdatum vermeld: kijk dit zeker na in de winkel! Vraag ook om het type en merk van het gekochte toestel duidelijk op de factuur te laten vermelden. Facturen dienen voldoende gedetailleerd te zijn (inclusief betaalbewijs) en op naam van de aanvrager. In geval van kastickets wordt enkel het originele kasticket aanvaard, geen kopie.
 • CE-MarkeringHet toestel moet een CE-markering (veiligheid) hebben en een maximum 'gegarandeerd geluidsvermogenniveau' gemeten volgens de Europese richtlijn 2000/14/EG van 93 dB(A) LwA.
  Label 'Lwa 93 dB'Dit kan aangetoond worden met het label hiernaast afgebeeld (Lwa, luidsprekertje en 93 dB) of via een kopie van de handleiding, certificaat … waarop duidelijk het 'gegarandeerd geluidsvermogenniveau' vermeld staat. Verwar dus niet met geluidsdrukniveau of geluidsvermogenniveau.
 • De invoerdiameter moet minimaal 35 mm zijn. Dit kan aangetoond worden met een kopie uit de handleiding.
 • Het aanvraagdossier wordt ten laatste 30 september 2013 bezorgd aan EcoWerf, Afvalpreventie, subsidie fluisterhakselaars, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven. 

Subsidiereglement: hier te downloaden (60 kB PDF-bestand)
Aanvraagformulier: hier te downloaden (89 kB PDF-bestand)

De maximale subsidie bedraagt 75 euro per subsidiedossier. Deze subsidies gelden enkel binnen de vermelde periode en dit zolang het subsidiebudget toereikend is. Indien de voorziene begrotingsmiddelen uitgeput zijn, behoudt EcoWerf zich het recht om af te zien van verdere betoelaging bij de aankoop van een fluisterhakselaar.

Hoe de subsidie aanvragen?
 

 • Koop tussen 1 mei 2013 en 31 augustus 2013 een fluisterhakselaar die aan de vermelde voorwaarden voldoet en dit bij een handelaar naar keuze.
 • Haal het officiële aanvraagformulier (89 kB PDF-bestand) en subsidiereglement af in je gemeentehuis of download het. Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur dit tijdig samen met het gevraagde bewijsmateriaal en een kopie van je identiteitskaart (of erkenning) naar EcoWerf – Afvalpreventie subsidie fluisterhakselaars – Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven.
 • Als je dossier volledig is, wordt het subsidiebedrag enkele weken later op je rekening gestort. Zoniet krijg je een brief met de reden van weigering.

Naar boven

Laatste aanpassing: 16/07/2013

Volg EcoWerf op

Facebook YouTube.JPG

Mijn afval is blijven staan. Wat nu?
Afval niet opgehaald

Afvalrekening opvolgen?
Mijn EcoWerf
Mijn EcoWerf
Opgelet! nieuw rekeningnummer

Sorteerwijzer

Raadpleeg de sorteerwijzer
Tip: bekijk ook de FAQ's over de roze zak