naar inhoud


PRINT PAGINA
Home > AFVALPREVENTIE > Lopende projecten > Kringlooptuinieren

Kringlooptuinieren

Sluit de kringloop in eigen tuin
 

Vervroegde stopzetting subsidies mulch-/combimaaiers en fluisterhakselaars

De subsidies voor mulch- en combimaaiers zijn reeds enkele jaren op rij heel succesvol en ook dit jaar kwamen de aanvragen heel vlot binnen. Sinds 1 mei 2013 ontving EcoWerf meer dan 500 aanvragen, een pak meer dan dezelfde periode in de voorbije jaren.

Als gevolg van dit grote succes, zijn de voorziene begrotingsmiddelen van EcoWerf echter eerder uitgeput dan verwacht. Daarom besliste EcoWerf om de subsidieperiode voor mulch-/combimaaiers en fluisterhakselaars vervroegd stop te zetten (artikel 7 van het subsidiereglement). Extra info in verband met reeds ingediende aanvragen.

2013 was het achtste en tegelijk ook het laatste jaar waarin de Provincie Vlaams-Brabant in haar samenwerking met de vijf intergemeentelijke samenwerkingen in het kader van de campagne Kringlooptuinieren de subsidies ondersteunde bij de aankoop van mulch- of combimaaiers. In 2014 worden geen nieuwe subsidies voorzien voor mulch- of combimaaiers en fluisterhakselaars.

Heel wat inwoners hebben dankzij de subsidies kennis gemaakt met het mulchmaaien als middel om grasafval te verminderen. EcoWerf hoopt dat de trend zich ook zonder deze subsidies verder zet.

Naar boven

Extra info over aanvragen subsidies mulch- of combimaaiers en fluisterhakselaars

Dossiers die EcoWerf ontving in de maand juni 2013 worden nog uitbetaald. Indien uw dossier niet in orde was, ontvangt u hiervan persoonlijk een bericht van EcoWerf. Geen bericht wil zeggen dat uw dossier in orde was. De uitbetaling van de subsidie gebeurt in de loop van de maand juli.

De dossiers die EcoWerf begin juli nog ontvangt, worden behandeld en uitbetaald in volgorde van ontvangst tot uitputting van de voorziene middelen. EcoWerf verwacht dat dit de eerste dagen van juli zal zijn. De uitbetaling van de subsidie gebeurt in de loop van de maand juli.

Naar boven

Kringlooptuinieren in de kijker

De jaarlijkse berg tuinafval is niet min. Gras, onkruid en snoeihout zorgen al snel voor meerdere ritten per jaar naar het containerpark of goed gevulde gft-containers. Met een mulchmaaier heb je alvast geen grasafval meer. Maar er zijn ook heel wat andere technieken om je tuinafval te verminderen.

Naar boven

Enkele tips voor minder grasafval
 

 • Leg je gazon aan met traaggroeiende grassen: minder werk en minder maaisel.
 • Met een mulchmaaier heb je geen grasafval meer: de fijngesnipperde grassprietjes blijven ter plaatse liggen.
 • Tover een deel van je gazon om tot een bloemenweide of vervang het door een variatie aan bodembedekkers.
 • Bemest je gazon met mate en begiet je gras zo weinig mogelijk.
 • Bestrijd mos met compost: compost bevordert de bodemstructuur en het bodemleven waardoor mos minder kans krijgt.
 • Maai je gazon op de juiste hoogte: een maaistand van 4 tot 5 cm is ideaal.
 • Grasmaaisel kan je in een dunne laag als mulchmateriaal tussen de struiken en vaste planten strooien om onkruid tegen te gaan.
 • Kleine hoeveelheden grasmaaisel kunnen, gemengd met ongeveer dezelfde hoeveelheden takjes of bladeren, goed gecomposteerd worden in een vat, bak of hoop.
   

Meer info?
 

3 eenvoudige tips voor minder grasmaaisel Mulchmaaien

Info traaggroeiend gras

Er bestaat niet één soort gras. In iedere grasmat komen meerdere soorten voor die elkaar aanvullen. Veel voorkomende grassoorten zijn roodzwenkgras, gewoon struisgras, veldbeemdgras en Engels raaigras. Bij de samenstelling van de grasmengsels kijkt men naar de specifieke eigenschappen van de verschillende grassoorten om een mengsel te bekomen dat een mooi en sterk gazon geeft. Hierbij kijkt men ook meer en meer naar de groeikracht van de grassoorten. Voor gazongras wordt gestreefd naar rassen die zo traag mogelijk groeien. Bedoeling is dat ze voldoende groeien om het normaal gebruik en betreden te overleven.

Een effectieve manier om grasafval te beperken is bij de aanleg van je gazon specifiek te kiezen voor een mengsel van traaggroeiende grassoorten. Dit bezorgt je achteraf een hoop minder werk én maaisel. Deze soorten hebben ook minder voedingsstoffen nodig, waardoor je niet zo vaak hoeft te bemesten. Bovendien zijn ze even stevig en kiemen ze even snel als de soorten voor gewoon sportgazon.

Naar boven

Enkele tips om snoeihout te voorkomen en verwerken
 

 • Snoei in de zomer als de struik uitgebloeid is, dit vertraagt de groei van de plant.
 • Op de juiste afstand planten, helpt bomen en struiken uit te groeien tot hun natuurlijke vorm.
 • Kies planten die passen bij je tuin en het Belgische klimaat, zo moet je minder begieten en mesten.
 • Gehakseld snoeihout is niet alleen een prima bodem- en tuinpadbedekker maar houdt ook de tuin onkruidvrij.
 • Hou uw compostvat geurvrij door groen, vochtig materiaal voldoende af te wisselen met bruin, droger materiaal zoals houtsnippers.
 • Scherm de tuin af met een takkenwal, vlechtscherm of snipperwand.
 • Geef planten een steun met uit de tuin gerecycleerde takken.
   

Meer info?
 

Kringloopwanden Hakselen

Naar boven

Laatste aanpassing: 01/07/2013

Volg EcoWerf op

Facebook YouTube.JPG

Mijn afval is blijven staan. Wat nu?
Afval niet opgehaald

Afvalrekening opvolgen?
Mijn EcoWerf
Mijn EcoWerf
Opgelet! nieuw rekeningnummer

Sorteerwijzer

Raadpleeg de sorteerwijzer
Tip: bekijk ook de FAQ's over de roze zak