naar inhoud


PRINT PAGINA
Home > OVER ECOWERF > Nieuwsarchief > Wedstrijd 10 jaar EcoWerf

Wedstrijd 10 jaar EcoWerf

Win een dag op stap met de ophaalwagen!

Op 15 december 2003 splitste de intercommunale Interleuven zich op in 2 intergemeentelijke verenigingen: Interleuven en EcoWerf. Vanaf dan staat EcoWerf in voor de afvalpreventie, -inzameling en -verwerking van 27 gemeenten uit haar werkingsgebied. En dat ondertussen al 10 jaar.

Ook jij kan ons 10-jarig bestaan meevieren. Zet de onderstaande fotos in de juiste volgorde. Stuur je antwoord n contactgegevens* vr 16 december 2013 door naar afvalpreventie@ecowerf.be of naar EcoWerf, Wedstrijd 10 jaar EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210, 3012 Wilsele. Win een dag mee op stap met de ophaalwagen en een blik achter de schermen van EcoWerf.

 

Welke weg volgt jouw afval? Zet de fotos in de juiste volgorde:

Van gft tot compost Nummer bijbehorende foto
1. Inzameling aan huis  
2. Gft storten  
3. Gft verwerken  
4. Composteren  
5. Compost gebruiken  

Foto A: Foto B:
Foto A 
 
 Foto B
 
Foto C: Foto D:
Foto C 
 
 Foto D
 
Foto E:
Foto E

 

*Jouw contactgegevens:

Voornaam:  
Naam:

 

Geslacht (m/v):  
Straatnaam + nr:  
Postcode + gemeente:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Geboortedatum:  

 

Wedstrijdreglement

Er worden maximum 5 winnaars geloot. Wie deelneemt aan de wedstrijd verklaart zich akkoord met de voorwaarden van het wedstrijdreglement. Elke inbreuk op dit reglement heeft de uitsluiting van de deelnemer tot gevolg.

Algemene voorwaarden:

  1. De minimum leeftijd om deel te nemen aan de wedstrijd is 18 jaar.
  2. De uiterste datum om een antwoord in te dien is 15 december 2013.
  3. De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-,zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.
  4. Elke persoon mag maximaal n keer deelnemen.
  5. Iedere natuurlijke persoon woonachtig in het werkingsgebied van EcoWerf mag deelnemen, met uitzondering van personeelsleden van EcoWerf en hun gezinsleden.
  6. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht einde 2013. De winnaar mag in het voorjaar van 2014, na een veiligheidsopleiding, een dag mee op stap met de ophaalwagen.
  7. De winnaar geeft hierbij de toestemming dat zijn/haar voornaam, familienaam en de gemeente waar hij/zij woonachtig is, gepubliceerd mag worden ter bekendmaking van de winnaars.
  8. Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar (de verzender van het wedstrijdantwoord) en is dus niet overdraagbaar. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld.

Laatste aanpassing: 05/11/2013

Volg EcoWerf op

Facebook YouTube.JPG

Mijn afval is blijven staan. Wat nu?
Afval niet opgehaald

Afvalrekening opvolgen?
Mijn EcoWerf
Mijn EcoWerf
Opgelet! nieuw rekeningnummer

Sorteerwijzer

Raadpleeg de sorteerwijzer
Tip: bekijk ook de FAQ's over de roze zak