naar inhoud


PRINT PAGINA
Home > OVER ECOWERF > Nieuwsarchief > Rondleiding natuurgebied Pellenberg

Van stortplaats tot uniek natuurgebied

Gratis begeleide rondleiding zaterdag 14 juni

De voormalige zandgroeve in Pellenberg werd van 1989 tot 1996 gebruikt als stortplaats voor huishoudelijk afval. Nadien werd het stort hermetisch afgedekt en sinds 1998 werd alles in het werk gesteld om er een natuurgebied van te maken. En met succes! Op het terrein van 9,3 hectare nam Natuurpunt Lubbeek al verschillende diersoorten waar die beschreven staan als achteruitgaand, beschermd en/of (zeer) zeldzaam. Dit voorjaar kreeg EcoWerf, gesteund door de gemeente Lubbeek, subsidies van de Provincie Vlaams-Brabant om het gebied verder te optimaliseren voor fauna en flora. De geplande beheerswerken kaderen in de doelstellingen van EcoWerf om een maatschappelijk verantwoord ondernemer te zijn. Voor de uitvoering werkt EcoWerf samen met de Leuvense intergemeentelijke dienstverlener IGO. Natuurpunt Lubbeek doet de inventarisaties en geeft deskundige raad.

Natuurgebied Pellenberg

Vorige zomer werd een populatie Boswitjes, een vlindersoort die met uitsterven bedreigd is in Vlaanderen, aangetroffen. Op het kunstmatig gecreŽerd natuurgebied komen verschillende soorten waardplanten (bv. Wilde Peen) voor. Dat zijn planten waarop vlinders hun eitjes afzetten en waarvan de rups leeft zodra die uit het ei gekropen is. EcoWerf streeft naar een gevarieerde begroeiing met aandacht voor bosranden en met terreintjes die regelmatig geploegd worden om de pioniersvegetatie te behouden. Dit blijkt tot op heden de ideale omgeving voor het Boswitje en talrijke andere vlindersoorten. Verder werden er metalen reptielplaten gelegd, waaronder de aanwezige hazelwormen een aangename en veilige schuilplaats kunnen vinden. De bestaande oeverwand wordt steiler gemaakt en ontdaan van begroeiing in de hoop oeverzwaluwen aan te trekken om te broeden.

In het gebied komen tal van libellen en amfibieŽn voor. Om het hen nog meer naar hun zin te maken, werd een kleine moeraszone aangelegd en werden de bestaande waterbekkens geÔntegreerd in de omgeving. Bovendien werden afgelopen winter de grootste bomen verwijderd. Zo kunnen de lage vegetatie en waardplanten beter groeien, wat ook de fauna ten goede komt. In het gebied kan je ook andere dieren spotten: een torenvalk, reeŽn, hazen, konijnen, marters, vossen, kleine zangvogels ... De geelgors, een van de koesterburen van de gemeente Lubbeek, leeft hier al enkele jaren. Een aantal jaar geleden legde EcoWerf graanranden van tarwe en mosterd aan om deze vogelsoort te voederen. Ondertussen heeft de geelgors het er al behoorlijk naar zijn zin.

In 2012 bouwde EcoWerf een kijkwand. Tussen de houten panelen door kunnen kijklustigen een blik werpen op de open vlakte, het moerasgebied en de vijvers achteraan. Met een verrekijker kan je er de dieren observeren, zonder hun rust te verstoren.

Ben je een natuurliefhebber en wil je zelf een kijkje nemen in het natuurgebied? Schrijf je dan in voor de gratis begeleide rondleiding op zaterdag 14 juni om 10.30 uur. Inschrijven is verplicht. Stuur een e-mail of bel 016/28 43 43. Vermeld je naam, adres en het aantal personen.

Een paradijs voor vlinders Ö en dieren:

Boswitje Hazelworm
Pad Libel

Logo%20provincie-metdesteunvan-horizontaal.jpg

Laatste aanpassing: 23/05/2014

 

 

Volg EcoWerf op

Facebook YouTube.JPG

Mijn afval is blijven staan. Wat nu?
Afval niet opgehaald

Afvalrekening opvolgen?
Mijn EcoWerf
Mijn EcoWerf
Opgelet! nieuw rekeningnummer

Sorteerwijzer

Raadpleeg de sorteerwijzer
Tip: bekijk ook de FAQ's over de roze zak