naar inhoud


PRINT PAGINA
Home > AFVALPREVENTIE > Lopende projecten > Wedstrijd Glasbol onder de loep

Win een karaf en glas uit 100% gerecycleerd glas!Wedstrijd 'Glasbol onder de loep'

Test je sorteerkennis en win een glazen karaf


Speel, spel en win!

Klik op de afbeelding hieronder om de wedstrijdpagina goed te kunnen lezen (3,28 mB PDF-bestand):
 

Wedstrijd Glasbol onder de loep
 

Stuur je antwoord op de wedstrijdvraag en de schiftingsvraag ('Hoeveel juiste antwoorden zal EcoWerf ontvangen?) samen met je contactgegevens (voornaam, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) door naar EcoWerf vr 1 december 2014:

Wedstrijdreglement

Wie deelneemt aan de wedstrijd verklaart zich akkoord met de voorwaarden van het wedstrijdreglement. Elke inbreuk op dit reglement heeft de uitsluiting van de deelnemer tot gevolg. Algemene voorwaarden:

  1. De minimum leeftijd om deel te nemen aan de wedstrijd is 18 jaar.
  2. De uiterste datum om een antwoord in te dienen is 30 november 2014.
  3. De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.
  4. Elke persoon mag maximaal n keer deelnemen. Iedere natuurlijke persoon woonachtig in het werkingsgebied van EcoWerf mag deelnemen, met uitzondering van personeelsleden van EcoWerf en hun gezinsleden.
  5. EcoWerf schenkt 5 keer een glazen karaf en glas weg, gemaakt uit 100% gerecycleerd glas. De prijzen worden toegekend aan de 5 inzenders die het correcte antwoord op de wedstrijdvraag doorsturen en die het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderen. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht eind 2014.
  6. De winnaar geeft hierbij de toestemming dat zijn/haar voornaam, familienaam en de gemeente waar hij/zij woonachtig is, gepubliceerd mag worden ter bekendmaking van de winnaars.
  7. Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar (de verzender van het wedstrijdantwoord) en is dus niet overdraagbaar. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld.

Laatste aanpassing: 12/11/2014

Volg EcoWerf op

Facebook YouTube.JPG

Mijn afval is blijven staan. Wat nu?
Afval niet opgehaald

Afvalrekening opvolgen?
Mijn EcoWerf
Mijn EcoWerf
Opgelet! nieuw rekeningnummer

Sorteerwijzer

Raadpleeg de sorteerwijzer
Tip: bekijk ook de FAQ's over de roze zak