naar inhoud


PRINT PAGINA
Home > HUIS AAN HUIS > DifTar > DifTar Landen

DifTar Kampioen in licht gewichtDifTar-afvalinzameling Landen

Eerste betalingsuitnodiging

Deze maand ging de huisvuil- en gft-inzameling via het DifTar-systeem van start in Landen. Ondertussen ontving je wellicht de eerste betalingsuitnodiging met de post of digitaal. Dit voorschot dien je tijdig te storten op het rekeningnummer vermeld op de betalingsuitnodiging. Zo blijft je afvalinzameling gewaarborgd.

Meer informatie over deze betalingsuitnodiging kan je hier nalezen:

Het te storten voorschot is afhankelijk van het type container en varieert van 50 euro voor (een combinatie van) containers van 40 of 120 liter en 100 euro per container van 240 liter. Telkens je de container aanbiedt, wordt een bedrag van dit voorschot afgetrokken. Dit bedrag is de som van de aanbiedingsprijs (geldt enkel voor huisvuil, niet voor gft) en de prijs per kilogram ingezameld afval. Ook de huurprijs van de container wordt maandelijks van het voorschot ingehouden. Zodra het minimumbedrag van 10 euro niet meer beschikbaar is, ontvang je een nieuwe betalingsuitnodiging.

Vanaf de tweede betalingsuitnodiging ontvang je telkens een duidelijk overzicht van alle verrekende ledigingen en huur. Wens je sneller te zien hoeveel afval je elke inzameling aanbiedt en wat dit kost? Registreer je dan op het digitale loket www.mijnecowerf.be. Via Mijn EcoWerf kan je er ook voor kiezen om je betalingsuitnodiging digitaal te ontvangen. Als je je contactgegevens up-to-date houdt, ontvang je bovendien info over elke wijziging van de afvalinzameling in jouw straat.

Eerste inzameling 07/04/2015

Vanaf 7 april zal EcoWerf het huisvuil en gft (groente-, fruit- en tuinafval) in Landen enkel nog ophalen via DifTar-containers met een elektronische gegevens-chip. Normaalgezien heb je ondertussen een container voor huisvuil en/of gft in het gewenste formaat ontvangen, en/of werd je bestaande gft-container voorzien van een chip. De DifTar-ophaalwagens zijn uitgerust met een weegsysteem en wegen de container bij elke lediging. Je betaalt per kg afval die je aanbiedt. Binnenkort ontvang je een eerste betalingsuitnodiging. Daarna verloopt de afrekening van je afval automatisch.

De eerste huisvuilinzameling via het DifTar-systeem vindt plaats op dinsdag 7 april, de eerste gft-inzameling op dinsdag 14 april.  Huisvuilzakken en gft-scheurstickers zijn vanaf april niet meer geldig. Wie zakken of stickers over heeft, kan deze in het stadhuis inleveren tot 31 december 2015. Het tegoed wordt op je DifTar-rekening gestort.

Voor de inzameling van pmd en papier-karton verandert er niets.

Hoe je DifTar-container aanbieden?

  • Plaats de container goed zichtbaar aan de straatkant, met het handvat naar de straat gericht.
  • Zorg ervoor dat het deksel van de container netjes gesloten is. Openstaande containers bemoeilijken het werk van de laders en verhogen de kans op ongevallen. Een overvolle container kan je makkelijk vermijden, in de eerste plaats door je container tijdig aan te bieden. Heb je eenmalig meer afval, neem dan contact op met EcoWerf: 0800/97 0 97.

Opgelet: plaats je afval steeds vr 07.00 uur s morgens buiten! De ophaalrondes veranderen mogelijk. Hierdoor kan de ophaalwagen vroeger of later langskomen dan gewoonlijk.

Meer informatie

Wens je bijkomende inlichtingen over DifTar, de afvalinzameling, de betalingsuitnodiging of wil je een wijziging door geven (verhuis, wissel van containervolume ...), lees de veelgestelde vragen of bel gratis de groene lijn: 0800/97 0 97 (kies 1). Deze is bereikbaar op weekdagen van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.

Laatste aanpassing: 16/04/2015

Volg EcoWerf op

Facebook YouTube.JPG

Mijn afval is blijven staan. Wat nu?
Afval niet opgehaald

Afvalrekening opvolgen?
Mijn EcoWerf
Mijn EcoWerf
Opgelet! nieuw rekeningnummer

Sorteerwijzer

Raadpleeg de sorteerwijzer
Tip: bekijk ook de FAQ's over de roze zak