naar inhoud


PRINT PAGINA
Home > OVER ECOWERF > Nieuwsarchief > Hoffelijkheidscampagne

Bedankt voor jullie attenties!Respect, dat doet deugd

Van 21 tot 25 november riepen EcoWerf en Interafval op om extra hoffelijk te zijn voor de afvalophalers en containerparkwachters tijdens de Week van de Afvalophaler. Heel wat inwoners waren dan ook extra attent. ‘Er hingen veel bedankingsstickers op de afvalcontainers en in Huldenberg bedankten enkele voorbijgangers ons,’ zegt Joeri Van Ouytsel, afvalophaler bij EcoWerf. Ook chauffeur François Dewit merkte het verschil. ‘Sommige mensen kwamen speciaal naar buiten om ons chocolaatjes en een bedankingsbriefje te geven. In Linden heeft er zelfs een klas een liedje voor ons gezongen! Dat mogen ze vaker doen, zo’n Week van de Afvalophaler,’ lacht hij.

Elke dag gaan meer dan 100 afvalophalers en chauffeurs van EcoWerf de baan op voor de inzameling van het huishoudelijk afval. Ze trotseren hierbij de weersomstandigheden en het drukke verkeer. Spijtig genoeg worden ze ook geconfronteerd met onveilige verkeerssituaties. Met de campagne wilden EcoWerf en Interafval benadrukken dat het harde werk van de afvalophalers respect verdient en dat ook zij recht hebben op een veilige werkomgeving.

Joeri Van Ouytsel (links) en François Dewit (rechts) met enkele tekeningen die afvalophalers ontvingen tijdens de Week van de Afvalophaler.

Hieronder vind je meer informatie over de Week van de afvalophaler:

Bedank eens een afvalophaler en containerparkwachter!

Week van de afvalophaler: 21 – 25 november 2016

EcoWerf roept samen met Interafval op om hoffelijk te zijn ten opzichte van de afvalophalers en containerparkwachters. Tijdens de Week van de afvalophaler (21 tot en met 25 november) kan iedereen zijn appreciatie laten zien aan de afvalophalers en containerparkwachters. Bedank hen wanneer je hen tegenkomt of kleef een bedanksticker op je vuilniszak of –container. Deze stickers kan je gratis krijgen aan de balie in je gemeentehuis. Abonnees van Humo, Dag Allemaal en TV Familie vinden een stickervel in de editie van 8 november. Heb je geen stickers? Een opgestoken hand of een ‘merci’ tijdens een ontmoeting met de parkwachter of ophaler kan al meer dan genoeg zijn!

Rij hoffelijk Blijf beleefd

Waarom deze campagne?

Elke dag gaan honderden afvalophalers de baan op voor de inzameling van het huishoudelijk afval. Ze trotseren hiervoor de weersomstandigheden maar ook het drukke verkeer. Uit een steekproef bij afvalinzamelaars in 2014 blijkt dat elke ophaler gemiddeld één keer per dag één geval van verkeersagressie ervaart, van wild voorbijrazen tot fysiek en verbaal geweld. Dat betekent dat er dagelijks in Vlaanderen tussen 600 en 1.500 incidenten zijn.

Afvalinzameling is een belangrijke maatschappelijke dienstverlening. Het uitgebreide systeem van huis-aan-huisinzameling stelt de burger in staat om zich op een gebruiksvriendelijke manier te ontdoen van heel wat afvalstoffen. Tegelijk maakt het een hoge graad van recyclage mogelijk. Afvalophalers spelen hierin een belangrijke rol en verrichten zwaar werk. Ze verdienen ons respect en hebben recht op een veilige werkomgeving. Samen kunnen we hen dat garanderen!

Bekijk het bijbehorende filmpje op YouTube:

Hoffelijkheidscampagne tv-spot

De Ideale Wereld (Canvas) maakte een parodie op het promotiefilmpje:

Hoffelijkheidscampagne parodie DIW

 

Laatste aanpassing: 09/12/2016

Volg EcoWerf op

Facebook YouTube.JPG

Mijn afval is blijven staan. Wat nu?
Afval niet opgehaald

Afvalrekening opvolgen?
Mijn EcoWerf
Mijn EcoWerf
Opgelet! nieuw rekeningnummer

Sorteerwijzer

Raadpleeg de sorteerwijzer
Tip: bekijk ook de FAQ's over de roze zak