naar inhoud


PRINT PAGINA
Home > HUIS AAN HUIS > Extra aandacht voor afvalinzameling

Extra aandacht voor afvalinzameling

EcoWerf volgt inzameling kort op en stuurt bij waar nodig

Sinds 1 januari 2017 startte EcoWerf met nieuwe rondes om de afvalinzameling nog efficinter te laten verlopen. Deze invoering brengt een aantal veranderingen met zich mee, die niet overal even vlot verlopen. Daarom vraagt EcoWerf de inwoners om extra aandachtig te zijn en alle afval vr 07.00 uur buiten te plaatsen. Zelf evalueert EcoWerf de inzameling dagelijks om, waar nodig, bij te sturen. EcoWerf wenst zich te verontschuldigen voor mogelijk ongemak en stelt alles in het werk om de inzameling zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Aandachtspunten

De inzameldagen kunnen gewijzigd zijn, daarom raadplegen inwoners best hun afvalkalender voor de juiste data. Alle afval moet vr 07.00 uur buiten staan, want de ophaalwagen kan vroeger of later langskomen dan vorige jaren. Papier-karton en pmd, zowel als huisvuil en gft, kunnen door 1 ophaalwagen met 2 compartimenten gescheiden ingezameld worden in gebieden met gespreide bewoning. In dichtbebouwde gebieden komen verschillende ophaalwagens langs. Zo kan de huisvuilcontainer bijvoorbeeld s morgens geledigd worden en de gft-container pas enkele uren later. Papier-karton en pmd moeten steeds duidelijk zichtbaar naast elkaar staan, dit zorgt ervoor dat de inzameling vlotter kan verlopen. EcoWerf volgt zelf ook kort op welke adressen of straten niet ingezameld werden, zorgt voor een mogelijke extra ophaling en past indien nodig de rondes aan.

Afval niet meegenomen?

Stond het afval vr 07.00 uur s morgens goed zichtbaar aan de straatkant en werd het correct aangeboden en werd het toch niet opgehaald? Dan kunnen inwoners gratis bellen naar de groene lijn: 0800/97 0 97. EcoWerf vraagt om voor meldingen op de inzameldag zelf pas na 15.00 uur te bellen, aangezien de ophaalrondes nog tot 15.00 uur bezig kunnen zijn. Laat het afval voorlopig buiten staan en volg de instructies van het klantenonthaal.

Bevroren containers

De afgelopen dagen daalde het kwik onder nul en dat heeft gevolgen voor de inzameling. Afval dat aan de container is vastgevroren, kan EcoWerf niet meenemen. Vooral gft bevat veel vocht en vriest makkelijk vast. Om dit te vermijden plaatsen inwoners hun container best binnen of op een windluwe plaats. Laagjes krantenpapier in de gft-container gebruiken, helpt ook.

 

Laatste aanpassing: 20/01/2017 

 

Volg EcoWerf op

Facebook YouTube.JPG

Mijn afval is blijven staan. Wat nu?
Afval niet opgehaald

Afvalrekening opvolgen?
Mijn EcoWerf
Mijn EcoWerf
Opgelet! nieuw rekeningnummer

Sorteerwijzer

Raadpleeg de sorteerwijzer
Tip: bekijk ook de FAQ's over de roze zak