Afvalkalenders 2020

  • 2 december 2019

238.000 afvalkalenders 2020 in de brievenbussen

EcoWerf maakte in samenwerking met haar 27 gemeenten en steden de papieren afvalkalenders voor 2020 op. Zo’n 700 ophaalrondes voor gft, pmd, zachte plastic, papier/karton en huisvuil werden uitgetekend en in 33 verschillende versies van de afvalkalender opgenomen. De afvalkalenders 2020 worden vanaf 2 december tot en met 27 december 2019 in de meer dan 238.000 bussen in het hele werkingsgebied van EcoWerf bedeeld. De bedeling door Bpost verloopt gespreid in de tijd, om zo ervoor te zorgen dat de juiste kalender in de juiste bus terechtkomt.

Schat aan sorteerinformatie

Naast de inzameldagen voor gft, pmd, zachte plastic, papier/karton en huisvuil en informatie over het recyclagepark bevat de afvalkalender ook een schat aan sorteerinformatie. Want voor 92% van de ondervraagden uit een perceptieonderzoek uitgevoerd in opdracht van EcoWerf en Interafval is de afvalkalender de manier bij uitstek om te weten wanneer het afval wordt opgehaald en krijgt de afvalkalender het hele jaar een plaats in de keuken, de garage of een andere ruimte in huis. 

Wie de afvalkalender liever digitaal bekijkt, kan hem via binnenkort op deze website downloaden. En  met de gratis app Recycle! mis je geen enkele afvalophaling, weet je het dichtstbijzijnde inzamelpunt en krijg je hulp bij het sorteren. Ook via www.ophaalkalender.be kan je de gratis app Recycle! downloaden, de afvalkalender online raadplegen of de inzameldata voor jouw adres toevoegen aan je persoonlijke agenda.

Wie op 31 december 2019 geen afvalkalender in de bus kreeg, kan een exemplaar aanvragen op het gemeente- of stadhuis of via EcoWerf op 0800/97 0 97 of via het contactformulier.

Blauw blijft blauw, roze blijft roze … tot 2021

De invoering van de p+md-zak wordt sinds 1 januari 2019 door Fost Plus in België gefaseerd ingevoerd. Deze fasering is nodig omdat de bestaande recyclagecentra dienden te worden omgebouwd om bijkomende soorten plastic te kunnen uitsorteren tot kwaliteitsvolle fracties voor hoogwaardige materiaalrecyclage. Om de nieuwe blauwe zak van inwoners van heel België te kunnen uitsorteren dienen er zelfs nieuwe installaties te worden gebouwd. De bouw van deze nieuwe sorteerinstallaties is nu volop aan de gang. Daardoor start EcoWerf pas in het voorjaar 2021 met de ophaling van de p+md-zak.

Tot zolang hebben alle inwoners van EcoWerf de mogelijkheid om zachte plastics te blijven sorteren in de roze zak voor zachte plastics en pmd in de blauwe pmd-zak. Ook op de recyclageparken blijven de blauwe en de roze zakken welkom.

EcoWerf roept de inwoners op om de sorteerinstructies voor pmd (blauwe zak), zachte plastics (roze zak) en ook voor andere fracties goed op te volgen. Alleen zo is recyclage mogelijk.