De nieuwe blauwe pmd-zak

  • 24 juni 2019

De nieuwe blauwe pmd-zak voor nog beter en meer sorteergemak is ook onderweg naar EcoWerf en wordt 1 januari 2021 verwacht. Naast de gekende blauwe pmd-zak voerde EcoWerf in 2017 het gebruik van de roze zak voor zachte plastics in. Deze roze zak werd, net als harde plastic alleen aanvaard op het recyclagepark. Maar naar aanleiding van de grote tevredenheid van haar inwoners, haalt EcoWerf de roze zak voor zachte plastics sinds 2018 ook aan huis op. Goed voor een ophaling van 2.508.440 kg zachte plastic in 2018. Ook op het recyclagepark wordt de roze zak nog steeds aanvaard. Daar zamelde EcoWerf in 2018 802.860 kg zachte plastic in.  Zo besparen de inwoners uit het werkingsgebied van EcoWerf ongeveer 4 volle restafvalzakken wat overeenkomt met 8 kilo afval per jaar.

Waarom nog wachten op de nieuwe blauwe pmd-zak?

De ingezamelde nieuwe afvalsoort (pmd en plastic) moet eerst uitgesorteerd worden in een beperkt aantal nieuwe sorteercentra tot kwaliteitsvolle fracties die worden aangeboden voor een duurzame en hoogwaardige materiaalrecyclage. Omdat deze nieuwe recyclagecentra nog niet operationeel zijn en niet van de ene op de andere dag zoveel bijkomende soorten plastic kunnen verwerken, wordt de invoering van de nieuwe blauwe pmd-zak gefaseerd ingevoerd in België.

Sorteerregels pmd en roze zak

Tot de nieuwe blauwe pmd-zak er is, volg je gewoon de geldende sorteerregels. Weet jij wat er thuishoort in de pmd- en roze zak?