De roze zak verdwijnt vanaf 01/03/2021

  • 16 juli 2020

Vanaf 01/03/2021 voert EcoWerf de nieuwe blauwe pmd-zak in. De bekende blauwe kleur van de pmd-zak blijft, alleen de inhoud wijzigt. De ‘P’ van pmd staat dan niet meer voor ‘Plastic flessen en flacons’ maar voor ‘Plastic verpakkingen’. Daarom haalt EcoWerf de roze zak voor gemengde plastic vanaf 01/03/2021 niet meer op. Ook op de recyclageparken wordt de roze zak vanaf 01/03/2021 niet meer aanvaard. Heb je vóór 01/03/2021 nog roze zakken nodig? Koop dan niet meer dan één rol tegelijk.

Waarom nog wachten op de nieuwe blauwe pmd-zak?

De ingezamelde nieuwe afvalsoort (pmd en andere plastic) moet uitgesorteerd worden in sorteercentra tot kwaliteitsvolle fracties die worden aangeboden voor een duurzame en hoogwaardige materiaalrecyclage. Omdat de bestaande sorteercentra niet zoveel bijkomende soorten plastic kunnen verwerken, worden er nieuwe sorteercentra gebouwd.

Fost Plus, de organisatie die  instaat voor de promotie, coördinatie en financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België, organiseerde de aanbesteding voor de nieuwe sorteercentra. Omdat de door Fost Plus gekozen sorteercentra nu nog volop in aanbouw zijn en pas in het voorjaar van 2021 volledig operationeel zullen zijn, verloopt de invoering van de nieuwe blauwe zak gefaseerd.

Waar en wanneer kan ik de nieuwe blauwe zak kopen?

De nieuwe blauwe zak zal je nog steeds kunnen kopen op het gemeente- of stadhuis en in verschillende winkels en warenhuizen. Omdat alleen de inhoud van de pmd-zak wijzigt, kan je je voorraad ‘oude’ pmd-zakken gebruiken tot je een nieuwe rol pmd-zakken nodig hebt.

Sorteerregels pmd en roze zak

Tot de nieuwe blauwe pmd-zak er is, volg je gewoon de geldende sorteerregels voor pmd en de roze zak. Zachte plastics zoals plastic verpakkingen, yoghurtpotjes en champignonbakjes horen tot eind februari 2021 nog niet thuis in de pmd-zak maar wel in de roze zak. In de pmd-zak horen voorlopig enkel plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankverpakkingen thuis.

Weet jij wat er thuishoort in de pmd-zak en in de roze zak?

Raadpleeg: