EcoWerf bouwt vergistingsinstallatie

  • 18 juni 2020

EcoWerf start in het voorjaar van 2021 op haar terrein te Leuven met de bouw van een gloednieuwe vergistingsinstallatie. Zo zal EcoWerf uit het organisch materiaal zowel de energie halen als compost blijven produceren. De algemene vergadering van EcoWerf, met al haar 27 gemeentevennoten, heeft op 17 juni, na een grondig voorbereidingstraject, de bouw van de vergistingsinstallatie en de investering van 15 miljoen euro goedgekeurd. De Vlaamse overheid subsidieert het project met 1,5 miljoen euro. Het project is financieel haalbaar. De werkingsbijdragen van de gemeenten en DifTar-tarieven voor de inwoners voor de inzameling en verwerking van gft blijven onveranderd.

OWS, een bedrijf uit Gent, met een ruime ervaring met het bouwen van vergistingsinstallaties zal met Vlaamse technologie instaan voor de bouw van de installatie. De installatie zal in het voorjaar van 2023 operationeel zijn. 

Compostering nu

Vandaag verwerkt EcoWerf organisch afval tot zo’n 20.000 ton waardevolle compost, die vlot een afzet vindt bij particulieren en in land- en tuinbouw. Organisch afval is selectief ingezameld gft, maar ook gras en bladeren, snoeihout en bermmaaisel. Samen goed voor zo’n 50.000 ton per jaar komende van de gemeenten in het werkingsgebied van EcoWerf, maar ook van de nabijgelegen afvalintercommunales Interza en Interrand.

Het gft wordt opgehaald aan huis en door de ophaalwagens gestort in de ontvangstbunkers. Gft wordt vervolgens gezeefd, gebroken en via transportbanden naar een geventileerde hal gebracht. In deze composteerhal heerst een ideaal klimaat waar de aerobe (zuurstofgebruikende) bacteriën het organisch materiaal kunnen omzetten in compost.

De ontvangstbunkers en de voorbewerking (breker, zeef) zijn respectievelijk na 40 jaar en 24 jaar intensief gebruik aan vervanging toe. Deze vervangingsinvesteringen zijn mee opgenomen in de totale investering van 15 miljoen euro.

Vergisting en compostering straks

In de toekomstige situatie wordt het organisch materiaal in een nieuwe ontvangsthal met ontvangstbunkers en voorbewerking (breker/zeef/transportbanden) voorbehandeld. Het voorbehandelde en verkleinde gft gaat vervolgens naar de vergister, een verticale reactor. Uit de vergister komt een visceuze pasta: digestaat. Dit digestaat wordt gemengd met houtig materiaal en gaat naar de composteerhal, waar het materiaal omgezet wordt in verkoopbare compost.

In de vergister vormen anaerobe bacteriën (bacteriën die zonder zuurstof werken) van het organisch materiaal CH4 (methaan) en CO2. Het mengsel van deze twee gassen heet biogas. Het gevormde biogas gaat via een gasballon naar twee gasmotoren (of warmtekrachtkoppelingen) die van biogas elektriciteit én warmte maken. Een grote biofilter zorgt voor de zuivering van de afgezogen lucht.

De warmte die geproduceerd wordt door de gasmotor wordt maximaal gebruikt in de compostering. Er wordt extra warmte toegevoegd aan het composteerproces om de ideale temperaturen voor de aerobe bacteriën te bereiken.

In de praktijk zal er mogelijks een warmte-overschot zijn waarmee andere toepassingen mogelijk zijn.

Grote ecologische meerwaarde

EcoWerf produceert met lokaal opgehaald organisch materiaal 12.000 MWh groene warmte  per jaar (komt overeen met het jaarlijkse warmtegebruik van 500 gezinnen) en 11.000 groene MWh elektriciteit per jaar (komt overeen met het jaarlijks elektriciteitsverbruik van 3.000 gezinnen). Daarnaast blijft EcoWerf 20.000 ton compost produceren en zorgt zo voor de gesloten kringloop en koolstofcaptatie in de bodem. Dit alles zorgt voor een CO2-besparing van 5.000 ton per jaar. Dat is ook de reden waarom de Vlaamse overheid dit hernieuwbaar energieproject via groenestroomcertificaten (€ 74,4/MWh voor 17 jaar) en warmtekrachtcertificaten (€ 31/MWh voor 10 jaar) ondersteunt. Het Vlaams Energieagentschap keurde de principeaanvraag voor de certificaten goed, waardoor de bedragen gegarandeerd zijn. Zo helpt EcoWerf mee om de klimaatdoelstellingen van Vlaanderen te realiseren.

Vergistingsinstallatie

Meer informatie: