Enkel EcoWerf mag huishoudelijk afval ophalen

  • 23 mei 2019

Enkel EcoWerf mag huishoudelijk afval ophalen in haar werkingsgebied

Ophaling door privébedrijven niet toegestaan, gegevens van 2018 moeten gerapporteerd worden

Een goed afvalbeleid vereist een goed beheer van de afvalinzameling, recyclage en verwerking. Daarom beheert én bewaakt elke gemeente de inzameling van het huishoudelijk afval op haar grondgebied. De gemeenten aangesloten bij EcoWerf hebben het afvalbeheer in een beheersoverdracht overgedragen aan EcoWerf en dit voor een periode van 18 jaar. Als intercommunale kiest EcoWerf samen met haar 27 gemeentevennoten voluit voor een duurzaam en integraal afvalbeheer, op korte en lange termijn.

In de politiereglementen van de gemeenten staat zeer duidelijk dat EcoWerf de enige afvalophaler is die gemachtigd is om huishoudelijk afval, of met huishoudelijk vergelijkbaar bedrijfsafval, in te zamelen. Zoals bepaald door de OVAM, geldt dit niet enkel voor gezinswoningen, maar ook voor de afvalophaling bij appartementen (met of zonder syndicus), tweede verblijven (huizen en appartementen), sociale huisvestingsmaatschappijen, studentenkamers (in huis of home) en serviceflats.

Andere inzamelinitiatieven kunnen zorgen voor overlast of onveilige toestanden en ondermijnen de dienstverlening. Daarom is afvalinzameling van huishoudelijk afval door privébedrijven illegaal. Privébedrijven mogen op ons grondgebied enkel bedrijfsafval inzamelen en afval van rust- en verzorgingstehuizen en van bejaardentehuizen. Ze mogen dus geen huishoudelijk afval inzamelen. De gemeente schrijft de syndici van appartementsgebouwen hierover aan. EcoWerf schrijft de privébedrijven die huishoudelijk afval in haar werkingsgebied ophalen hierover aan.

Wordt jouw afval ten onrechte door een privébedrijf ingezameld? Neem dan contact op met je gemeente/stad – of laat je syndicus dit doen. Beëindig nadien het contract met de privé-inzamelaar. Afval dat in 2018 ten onrechte opgehaald werd door privébedrijven moet aan de gemeente gerapporteerd worden (dit is een wettelijke verplichting bepaald in VLAREMA 6 en een uitdrukkelijke vraag van OVAM). Bezorg daarom aan de gemeente vóór 1 maart 2019 een jaaroverzicht of de afgiftebewijzen van de in 2018 ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, met vermelding van de bedrijfsnaam van de inzamelaar.