Hier recycleren we goed!

  • 16 september 2019

Jaarlijks komen er volgens Recupel meer dan 200.000 afgedankte koelkasten en diepvriezers niet bij een erkende verwerker terecht. Dat is jammer want er zitten 98% bruikbare stoffen in een koelkast. Het is bovendien rampzalig voor het milieu want 1 slecht gerecycleerde koelkast zorgt voor een CO2-uitstoot die overeenkomt met een autorit van 7.500 km. Dat is een uitstoot die jaarlijks overeenkomt met 42.394 toertjes rond de wereld. Daarom start Recupel een sensibiliseringscampagne. Alle toestellen die via de recyclageparken van EcoWerf ingezameld worden, worden op een milieuveilige manier gerecycleerd.

In 2018 werden er in België 686.459 nieuwe koelkasten en diepvriezers verkocht. 5% van de oude toestellen kregen via een kringwinkel een tweede leven en is nog steeds in gebruik. 425.612 toestellen kwamen bij Recupel of partners terecht voor een correcte recyclage. In 2018 waren er zo’n 226.524 koelkasten en diepvriezers vermist: deze toestellen kwamen niet bij Recupel terecht voor recyclage of kregen geen tweede leven, wat aanzienlijke gevolgen heeft voor het milieu. Dat blijkt uit een onderzoek van Recupel vzw, verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van afgedankte elektr(on)ische apparaten en lampen.

Dubbele pech voor het milieu

Elke koelkast bevat schadelijke koelvloeistoffen en blaasgassen. Bij een foute ontmanteling ontsnappen die schadelijke gassen waardoor ze de ozonlaag afbreken en de aarde opwarmen. De milieuschade per foutief verwerkt apparaat komt overeen met  de CO2-uitstoot die 1 autorit van 7.500 kilometer veroorzaakt. De vermiste koelkasten samen veroorzaken dus een equivalente CO2-uitstoot van 42.394 toertjes rond de wereld met een dieselwagen.  

Bovendien kan Recupel 98% van de materialen in een koelkast recupereren. Als de koelkasten niet in het recyclagecircuit van Recupel terechtkomen, kan dit hoge recyclageresultaat niet gegarandeerd worden.

“Dat er vandaag meer dan 200.000 koelkasten en diepvriezers niet in het Recupel circuit terugkomen, zorgt ervoor dat het milieu tweemaal verliest. Enerzijds berokkent een incorrecte ontmanteling directe milieuschade: de schadelijke koelvloeistoffen en blaasgassen die ontsnappen tasten de ozonlaag aan en dragen bij aan het broeikaseffect. Anderzijds is het cruciaal dat we de waardevolle grondstoffen die in koelkasten zitten, zoals bijvoorbeeld koper, ijzer en aluminium, maximaal recupereren. Zo worden we minder afhankelijk van de vervuilende, klassieke mijnbouw voor grondstofwinning,” licht Peter Sabbe, CEO van Recupel, toe.

Winst boven milieu

Waar wringt het schoentje volgens Recupel? Wettelijk gezien hebben fabrikanten van elektrische en elektronische toestellen de verplichting om afgedankte apparaten in te zamelen en op een correcte manier te verwerken en te recycleren. Hiertoe werd het beheersorganisme Recupel opgericht om dit in goede banen te leiden. Er is echter een stroom afgedankte apparaten die buiten de Recupel-kanalen wordt ingezameld en verwerkt.

Koelkasten en diepvriezers bevatten kostbare metalen, zoals koper. Schroothandelaars betalen €15 per afgedankt apparaat aan keukenbouwers en elektrohandelaars om deze kostbare materialen uit de koelkast te halen. Die materialen verhandelen ze opnieuw. Zowel retailers als schroothandelaars kiezen voor winst ten nadele van het milieu. 

 “Schroothandelaars en retailers kiezen vandaag té vaak voor een snelle winst en niet voor het milieu. Dit grijze circuit zorgt ervoor dat vele koelkasten onder de radar verdwijnen en niet op een correcte manier verwerkt worden. De eenmalige monetaire winst zorgt voor een tweevoudig verlies voor het milieu: waardevolle grondstoffen gaan voor recyclage verloren en schadelijke stoffen komen in het leefmilieu terecht,” zegt Peter Sabbe van Recupel.  

Om de retailers te overtuigen samen te werken met Recupel, heeft de vzw het kwaliteitslabel ‘Hier recycleren we goed’ op de markt gebracht. Dit zorgt ervoor dat de consument, bij aankoop van een nieuwe koelkast, weet bij welke handelaars hij zijn oude koelkast met een gerust hart kan achterlaten. Een overzicht hiervan vind je op vermistekoelkasten.be

“We zijn blij dat veel keukenbouwers en elektrohandelaars onze actie ondersteunen. Voor wie de bescherming van ons milieu hoog in het vaandel draagt, is het de enige correcte optie. Toch merken we in onze gesprekken dat niet alle retailers dit gedachtegoed aanhangen. Of het nu uit gemakzucht of uit winstbejag is, het valt ten zeerste te betreuren dat niet iedereen zich achter onze campagne schaart, ” licht Peter Sabbe toe.

Hoe kan jij helpen?

Ook jij speelt een belangrijke rol je oude koelkast of diepvriezer binnen te brengen in één van de erkende inzamelpunten van Recupel:

  • Werkt het toestel nog, breng het dan naar De Kringwinkel.
  • Werkt het toestel niet meer, dan kan je het altijd gratis afgeven in jouw recyclagepark. Alle elektrische toestellen die via de recyclageparken van EcoWerf ingezameld worden, worden milieuveilig verwerkt.
  • Bij aankoop van een nieuw toestel, kan je je oud toestel ook afgeven aan een handelaar met het kwaliteitslabel ‘Hier recycleren we goed’.
Sensibilisatiecampagne Recupel