Inwoners EcoWerf-regio sorteerkampioen in Vlaanderen

  • 9 januari 2020

Met 92 kg restafval per inwoner behalen onze inwoners de laagste hoeveelheid restafval van de afvalintercommunales in Vlaanderen. In 2018 werd in de EcoWerf-regio in totaal 166.519 ton huishoudelijk afval of 386 kg/inwoner ingezameld. Zo’n 74% werd selectief ingezameld: dat gaat dan naar hergebruik, compostering of recyclage. Hiermee scoren we in onze regio hoger dan het Vlaams gemiddelde van 69%. 

Meer cijfers en info kan je lezen in ons persbericht