Klimop

Synoniemen of voorbeelden

  • Klimplant

Afvalsoort

Waar naartoe?

  • Ophaling aan huis
  • Thuis composteren

Afvalsoort

Waar naartoe?

  • Recyclagepark

Afvalsoort

Waar naartoe?

  • Recyclagepark
  • Ophaling aan huis (in een aantal steden en gemeenten)

Tips

  • Kleine hoeveelheden kunnen in eigen compostvat, -hoop of -bak composteren.