Ophaling aan huis Bierbeek

Aandachtspunten

  • Plaats je afval duidelijk zichtbaar tegen de straatkant.
  • Zet je afval van 1 juli tot 31 augustus ten laatste buiten om 06.00 uur 's morgens of de avond voordien na 20.00 uur.
  • Zet je afval van 1 september tot 30 juni ten laatste buiten om 07.00 uur 's morgens, of de avond voordien na 20.00 uur.

Welk afval wordt aan huis opgehaald?

Raadpleeg je afvalkalender voor de ophaaldata in jouw gemeente.

Verkooppunten

Pmd-zakken, roze zakken (zachte plastics) en containerparkkaarten:

• Gemeentehuis Bierbeek (Dienst Burgerzaken), Speelpleinstraat 8
• Delhaize Lovenjoel, Langestraat 19
• Carrefour Korbeek-Lo, Vlinderlaan 1C
• Carrefour Express Korbeek-Lo, Tiensesteenweg 176
• Delhaize Bierbeek, Dorpsstraat 27 (geen containerparkkaarten)
• Dier Plus, Tiensesteenweg 187 (enkel containerparkkaarten)

Afval niet opgehaald?

Verwittig EcoWerf de dag van de ophaling na 14.30 uur (tot 16.30 uur) of de dag na de ophaling vanaf 08.30 uur: