Ophalingen aan huis gaan voorlopig door

  • 13 maart 2020

EcoWerf stelt alles in het werk om de afvalophalingen aan huis normaal te laten verlopen. Maak zoveel als mogelijk gebruik van de ophaling aan huis en hou het afval, dat niet aan huis opgehaald wordt, bij.

Momenteel gaan de ophalingen gewoon door zoals vermeld op de afvalkalender. Zet je afval zeker vóór 07.00 uur buiten, want om 07.00 uur starten de ophaalrondes. Het is mogelijk dat de ophaalwagen iets vroeger of later bij jou langskomt dan gewoonlijk. 
Uitzondering: de ophalingen van grofvuil op aanvraag gaan voorlopig niet door. 

Onze mensen doen er alles aan om je afval aan huis op te halen. Toon met een klein gebaar, van op afstand, je dankbaarheid. Eens zwaaien of een duim omhoog doet hen deugd!
Wees solidair en zorg zeker nu niet voor extra werklast:

  • Zet je afval ten laatste om 07.00 uur 's morgens buiten.
  • Denk aan de gezondheid van onze ophalers: doe papieren zakdoekjes in een gesloten zak bij huisvuil, niet bij papier/karton. Bekijk het filmpje dat hierover gemaakt werd.

Indien er inzamelingen zouden wegvallen, dan trachten we onze inwoners zo spoedig mogelijk te informeren, via onze eigen kanalen en die van jouw gemeente/stad.

Indien er op een bepaald moment toch onvoldoende chauffeurs/laders en laders zouden zijn, dan zal EcoWerf voorrang geven aan op de ophaling van huisvuil en gft. Inzamelingen van blauwe zak, roze zak en papier/karton zullen dan mogelijks niet kunnen doorgaan.

Hou zeker deze webpagina in het oog voor de laatste stand van zake.

Wanneer je je registreert op het digitale DifTar-loket ‘Mijn EcoWerf’ kan je ervoor kiezen om op per e-mail op de hoogte gebracht te worden in geval van wijzigingen m.b.t. de afvalophaling of het recyclagepark.