Recyclagepark Glabbeek

Voor een vlot bezoek ...

  • Toegang: enkel met je persoonlijke toegangskaart krijg je toegang tot het recyclagepark. Deze kan je aanvragen bij de gemeentelijke milieudienst.
  • Sorteer thuis je afval per soort en breng het gesorteerd naar het recyclagepark.
  • Kom ten laatste 15 minuten voor sluitingstijd. Wanneer er te veel bezoekers op het recyclagepark aanwezig zijn voor sluitingstijd, dan kan de parkwachter bezoekers weigeren. 
  • Meer aandachtspunten

Afvalsoorten zonder weging

Volgende afvalsoorten kan je gratis afgeven:

Opgelet: vanaf het 13e bezoek aan het recyclagepark per jaar wordt € 1 toegangstarief aangerekend bij elk bezoek, ook als je enkel gratis afvalsoorten aanlevert.

Afvalsoorten te wegen via de weegbrug

Afvalsoort Tarief particulier Tarief kmo
Asbestcement (eterniet) Gratis /
Autobanden Gratis (max. 4 per gezin) /
Boomstronken € 0,02/kg € 0,02/kg
Cellenbeton, gips en kalk, keramiek, steenafval € 0,02/kg € 0,02/kg
Gras en bladeren € 0,15/kg € 0,15/kg
Grofvuil € 0,20/kg € 0,20/kg
Harde plastics € 0,02/kg € 0,02/kg
Sloophout € 0,02/kg € 0,02/kg
Snoeihout € 0,02/kg € 0,02/kg

Bij een bezoek aan het betalend gedeelte wordt minimaal 5 kg aangerekend.
Als je verschillende soorten afval samen aanbiedt, wordt het tarief van de 'duurste soort' aangerekend. Je kan dit vermijden door verschillende keren over de weegbrug te rijden en per afvalsoort te lossen.

Opgelet: vanaf het 13e bezoek aan het recyclagepark per jaar, wordt € 1 toegangstarief aangerekend bij elk bezoek.

Betaalwijze

Betalen kan enkel met Bancontact en de DifTar-rekening