Recyclagepark Kortenberg

Voor een vlot bezoek ...

  • Toegang: enkel met je persoonlijke toegangskaart krijg je toegang tot het recyclagepark. Deze kan je aanvragen bij de gemeentelijke milieudienst.
  • Sorteer thuis je afval per soort en breng het gesorteerd naar het recyclagepark.
  • Kom ten laatste 15 minuten voor sluitingstijd. Wanneer er te veel bezoekers op het recyclagepark aanwezig zijn voor sluitingstijd, dan kan de parkwachter bezoekers weigeren. 
  • Meer aandachtspunten

Afvalsoorten zonder weging

Volgende afvalsoorten kan je gratis afgeven:

Afvalsoorten te wegen via de weegbrug

Afvalsoort Tarief particulier* Tarief kmo
Asbestcement (eterniet) Gratis -
Boomstronken € 0,04/kg € 0,08/kg
Cellenbeton, gips en kalk, keramiek, steenafval € 0,04/kg € 0,08/kg
Gras en bladeren € 0,18/kg € 0,18/kg
Grofvuil € 0,28/kg € 0,28/kg
Harde plastics € 0,08/kg € 0,12/kg
Sloophout € 0,08/kg € 0,12/kg
Snoeihout Eerste 500 kg/jaar gratis, daarna € 0,04/kg € 0,08/kg

Bij een bezoek aan het betalend gedeelte wordt minimaal 5 kg aangerekend.
Als je verschillende soorten afval samen aanbiedt, wordt het tarief van de 'duurste soort' aangerekend. Je kan dit vermijden door meerdere keren over de weegbrug te rijden en per afvalsoort te lossen.

Voor kmo's geldt een afzonderlijk tarief. 

*OPGELET: vanaf een totale aanvoer van meer dan 2.000 kg op jaarbasis op het betalend gedeelte, wordt ook voor particulieren het kmo-tarief van toepassing!

Betaalwijze

Betalen kan enkel met Bancontact en de DifTar-rekening.

Te koop op het recyclagepark

  • Compost in zakken (40L)
  • Roze zakken (zachte plastics)
  • Compostvaten en -bakken, beluchtingsstokken
  • Keukenafvalbakjes en composteerbare gft-zakjes (10, 40 en 120 liter)