Recyclagepark Tielt-Winge

Nieuwsbericht: openingstijden recyclagepark tijdens kerstvakantie

Het recyclagepark is geopend volgens de normale openingsuren, behalve op:

  • Dinsdag 24 december 2019 (kerstavond): recyclagepark gesloten om 16.00 uur
  • Woensdag 25 december 2019 (Kerstmis): recyclagepark gesloten
  • Dinsdag 31 december 2019 (oudejaarsavond): recyclagepark gesloten om 16.00 uur
  • Woensdag 1 januari 2020 (Nieuwjaarsdag): recyclagepark gesloten

Nieuwsbericht: voortaan naar 11 recyclageparken

Sinds 9 juli kan je terecht op 11 recyclageparken van EcoWerf, waarvan het nieuwe recyclagepark in Messelbroek (Mannenberg 263) en de recyclageparken in Lubbeek (Bollenberg 86A) en Glabbeek (Steenbergestraat 44) de dichtstbijzijnde zijn. Het park in Tielt-Winge is gesloten. Meer info

Oude beurtenkaarten

Ben je nog in het bezit van een oude beurtenkaart? Deze kan je bij een bezoek aan een van de recyclageparken laten overzetten naar een saldo op de DifTar-rekening dat je kan gebruiken om je afvalrekening op het recyclagepark te betalen. Deze omzetting dient te gebeuren ten laatste op 31 december 2019. Vanaf 1 januari 2020 is de omzetting van de waarde niet meer mogelijk. Het saldo dat ten laatste op 31 december 2019 op de DifTar-rekening gezet werd, blijft wel geldig na 31 december 2019. Denk eraan dat de recyclageparken tijdens de kerstvakantie steeds druk bezocht worden. Wil je de drukte vermijden, plan je bezoek dan in de komende weken.

Voor een vlot bezoek ...

  • Sorteer thuis je afval per soort en breng het gesorteerd naar het recyclagepark.
  • Kom ten laatste 15 minuten voor sluitingstijd. Wanneer er te veel bezoekers op het recyclagepark aanwezig zijn voor sluitingstijd, dan kan de parkwachter bezoekers weigeren. 
  • Meer aandachtspunten

Afvalsoorten zonder weging

Volgende afvalsoorten kan je gratis afgeven:

Afvalsoorten te wegen via de weegbrug

Afvalsoort Tarief particulier* Tarief kmo
Asbestcement (eterniet) Gratis -
Boomstronken € 0,04/kg

€ 0,08/kg

Cellenbeton, gips en kalk, keramiek, steenafval € 0,04/kg € 0,08/kg
Gras en bladeren € 0,18/kg € 0,18/kg
Grofvuil € 0,27/kg € 0,27/kg
Harde plastics €0,08/kg € 0,12/kg
Sloophout € 0,08/kg € 0,12/kg
Snoeihout en haagscheersel € 0,04/kg € 0,08/kg

Bij een bezoek aan het betalend gedeelte wordt minimaal 5 kg aangerekend.
Als je verschillende soorten afval samen aanbiedt, wordt het tarief van de 'duurste soort' aangerekend. Je kan dit vermijden door meerdere keren over de weegbrug te rijden en per afvalsoort te lossen.

Voor kmo's geldt een afzonderlijk tarief. 

Vanaf het 13e bezoek aan het recyclagepark per jaar wordt € 1 toegangstarief aangerekend bij elk bezoek.

*OPGELET: vanaf een totale aanvoer van meer dan 2.000 kg op jaarbasis op het betalend gedeelte, wordt ook voor particulieren het kmo-tarief van toepassing!

Betaalwijze

Betalen kan enkel met Bancontact en de DifTar-rekening

Beurtenkaarten

Indien je nog over een oude beurtenkaart beschikt, dan kan je deze bij je eerste bezoek aan een DifTar-park door de parkwachter laten omzetten in een saldo gekoppeld aan jouw adres (de DifTar-rekening). Dit dient te gebeuren uiterlijk op 31 december 2019. Met het saldo kunnen jij en je gezinsleden betalingen doen in het recyclagepark.
Vanaf 1 januari 2020 is de omzetting van de waarde niet meer mogelijk. Het saldo dat uiterlijk op 31 december 2019 gekoppeld werd aan jouw adres, blijft wel geldig na 31 december 2019.