Respect en dankbaarheid voor onze werknemers

  • 23 maart 2020

Nu je alleen naar het recyclagepark kan als het echt nodig is, stijgt de hoeveelheid afval (papier en karton, snoeihout, blauwe en roze zakken) die aan huis worden aangeboden. De noodzakelijke veiligheidsmaatregelen die EcoWerf invoerde, vertragen de dagelijkse taken. Ondanks alles probeert EcoWerf om de afvalopaling aan huis door te laten gaan. Dat kan enkel dankzij de inzet van onze medewerkers. Dankzij onze laders en chauffeurs, maar ook dankzij de ondersteunende diensten zoals technisch personeel en garagemedewerkers die ervoor zorgen dat de ophaalwagens kunnen blijven rijden, de aankoopdienst die voor beschermingsmiddelen zorgt, de personeelsdienst die de lonen uitbetaald … Zelfs de composteerinstallatie blijft draaien, ook al wordt er geen compost meer verkocht aan particulieren. Het opgehaalde gft-afval mag immers niet voor geurhinder of overlast zorgen. We zijn trots op onze medewerkers dat zij in deze moeilijke tijden alles in het werk stellen om onze dienstverlening te garanderen!

Steek onze medewerkers een hart onder de riem met een vriendelijk gebaar zoals een zwaai of een duim omhoog. Verhoog de werklast niet extra door afval achter te laten aan het gesloten recyclagepark, bij de glasbollen of bij textielcontainers. We vragen ook aandacht voor de gezondheid van onze medewerkers: papieren zakdoeken horen niet bij papier en karton, maar in een gesloten zak bij het huisvuil.

Bekijk de filmpjes die Fost Plus hierover gemaakt heeft:

EcoWerf neemt maatregelen voor veiligheid medewerkers

Op vraag van de federale overheid sloot EcoWerf op 17 maart al haar recyclageparken. De veiligheid en gezondheid van de parkwachters en bezoekers kon immers niet meer gegarandeerd worden. Naast de sluiting van de recyclageparken neemt EcoWerf verschillende maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan en haar medewerkers te beschermen.

Door de sluiting van de recyclageparken kunnen de parkwachters hun normale job voorlopig niet meer doen. Rekening houdend met hun mogelijkheden, worden de parkwachters de komende dagen ingezet om andere diensten te ondersteunen. Voor de parkwachters in hun tijdelijke nieuwe functie starten, krijgen ze een medische screening en een veiligheidsonthaal.

Chauffeurs en laders dienen afstand te respecteren en mogen niet meer in groep zitten vlak voor en na de dagtaak. Ook mag er maximaal 1 chauffeur en 1 lader in de ophaalwagen. Indien er een 2e lader aanwezig is, vraagt EcoWerf of 1 van hen apart naar het startpunt van de inzameling kan rijden.

Voor de administratieve medewerkers heeft EcoWerf de nodige infrastructuur voorzien voor telewerk. Voor medewerkers die noodzakelijk zijn op de werkvloer, werden acties ondernomen zodat zij op een veilige afstand van elkaar kunnen werken.