Sorteerregels asbestcement

Toegestaan

Hechtgebonden asbest kan o.a. aanwezig zijn in:

 • oude golfplaten
 • afvoerbuizen
 • schouwstukken of verluchtingsbuizen
 • dakleien
 • onderdak
 • bloembakken
 • imitatiemarmer in vensterbanken en dorpels
 • vloertegels in asbesthoudend vinyl (vaak bevestigd met asbestlijm)
 • glasaltoepassingen in keukenmeubelen
 • balatum vloerbedekking 
 • ...

Niet toegestaan

Ongebonden asbest wordt omwille van de veiligheid niet aanvaard op het recyclagepark. Bij ongebonden asbest zitten de vezels immers los. Voor de verwijdering ervan ben je verplicht beroep te op een gespecialiseerde firma. Het is wettelijk verboden om dit zelf te doen.

Enkele voorbeelden:

 • asbestkoord
 • plaasterisolatie rond verwarming

Aandachtspunten

 • Wees voorzichtig als je zelf asbesthoudend materiaal afbreekt en vermijd het breken van dit materiaal. Gebroken, asbesthoudend materiaal mag enkel verpakt in plastic aangeboden worden.
 • Opgelet: de stukken hechtgebonden asbest mogen max. 2,90 meter lang en 1 meter breed zijn. Wil je grotere stukken aanbrengen, neem dan vooraf contact op met EcoWerf op 0800/97 0 97.

Tips: asbest veilig verwijderen en vervoeren

Zo verwijder je hechtgebonden asbest:

 • Gebruik altijd een stofmasker type P3. Volg de instructies op het masker.
 • Draag wegwerphandschoenen en een wegwerpoverall.
 • Breek het materiaal niet.
 • Vermijd stof: bevochtig het materiaal vooraf.
 • Gebruik nooit een stofzuiger.
 • Gebruik geen slijpschijf of boormachine.
 • Verwijder het mos op asbest niet, de platen worden aanvaard met mos erop. Verzamel stukken mos die toch zijn losgekomen in een gesloten plastic zak en breng ze samen met de platen naar het recyclagepark.

Zo vervoer je asbest zo veilig mogelijk naar het recyclagepark:

 • Leg een plastic ondergrond voor het inladen.
 • Verpak kleine of afgebroken stukken in een plastic zak.
 • Dek het materiaal af met een zeil.
 • Breng hulp mee om grote stukken uit te laden. Omwille van de veiligheid mogen de parkwachters niet helpen.
 • Neem een stofmasker (P3), wegwerphandschoenen en wegwerpoverall mee.
 • Deponeer het materiaal voorzichtig in de container of zak; gooi er niet mee.