Voordelen van compost

Het nut van compost

Compost verbetert:

 • de bodemstructuur;
 • de natuurlijke afweer tegen bodemziekten;
 • de wortelgroei;
 • de waterreserve en drainage in zandgronden.

Compost vermindert:

 • erosie van de bodem;
 • uitdroging van de bodem;
 • verzuring van de bodem;
 • meststofverlies door uitspoeling.

Compost:

 • vernieuwt de humus in de grond;
 • versnelt de opwarming van de grond in het voorjaar;
 • activeert de microbiologische bodemfauna en flora;
 • geeft planten geleidelijk de noodzakelijke voedingsstoffen.