VVSG en Interafval willen dat producenten enkel nog recycleerbare verpakkingen gebruiken

  • 20 september 2019

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Interafval - de vereniging waarin alle afvalintercommunales van Vlaanderen vertegenwoordigd zijn en waarvan ook EcoWerf deel uitmaakt - willen dat producenten enkel nog recycleerbare verpakkingen gebruiken. Binnenkort mogen alle plastic verpakkingen in Vlaanderen in de blauwe pmd-zak. Makkelijk voor de burger en zo zamelen we meteen meer plastics in. De VVSG vindt dit een stap in de goede richting, maar om écht positief effect te hebben moeten verpakkingen ook volledig recycleerbaar zijn. Dat is nu niet het geval. Daarom wil de VVSG dat de producenten hier dringend werk van maken, zo niet moet er een verbod komen op niet-recycleerbare verpakkingen. 

Ontwerp recycleerbare verpakkingen!

Producenten moeten meer aandacht besteden aan het ontwerp van hun verpakkingen. Ze brengen nog te veel verpakkingen op de markt die wel in de nieuwe blauwe zak inzameld worden maar die uiteindelijk moeilijk sorteer- of recycleerbaar zijn. Vooral verpakkingen die bestaan uit meerdere materialen en gekleurde plastics zijn de grote boosdoeners. Denk maar aan chips- of drankzakjes, die bestaan uit plastic en aluminium. De toepassingen zijn vaak laagwaardig, waardoor waardevolle grondstoffen verloren gaan. Sommige plastics brengen ook de kwaliteit van de andere afvalstromen in het gedrang. Alles inzamelen is zeer goed, maar het moet ook maximaal gerecycleerd kunnen worden tot nieuwe, bruikbare materialen die op hun beurt ook opnieuw kunnen worden gerecycleerd.

Liefst vrijwillig, zo niet een verbod

De Vlamingen doen al jaren hun best om goed te sorteren en willen ook gerust nog meer inspanningen leveren. De nieuwe blauwe zak speelt hier op in want zo worden alle huishoudelijke plastic verpakkingen tenminste al ingezameld. Dit is dan ook een gouden kans om naar een volledige recyclage te gaan van wat wordt ingezameld, op voorwaarde dat producenten verpakkingen op de markt brengen die na inzameling nog nuttig zijn, het zogenaamde eco-design. Het probleem moet aan de bron aangepakt worden. In de eerste plaats door geen overbodige verpakkingen op de markt te brengen. Bovendien zou elke producent moeten nadenken over de impact van zijn product op het milieu en de samenleving. Dat is ook in het kader van de klimaatverandering zeer belangrijk. Nemen producenten hun verantwoordelijkheid op korte termijn niet vrijwillig op, dan pleit de VVSG voor een verbod op verpakkingen die het huidige sorteer-en recyclageproces verstoren. Dat ligt ook in de lijn van het verpakkingsplan 2.0. dat de Vlaamse regering heeft opgesteld.