Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter

  • 14 november 2019

Bij hitte, regen of vrieskou zijn onze ophalers dagelijks op de baan om jouw afval op te halen. En ook op onze parkwachters kan je altijd rekenen. Tijd dus voor een dikke dankjewel. Daarom kroop Kamagurka in zijn pen en maakte een tekening voor de Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter. En met die tekening kan jij van 18 tot en met 24 november ‘dankjewel’ zeggen.

#HouHetNet

Tijdens de Week van de afvalophaler en de recyclageparkwachter, van 18 tot en met 24 november, kijken onze afvalophalers en recyclageparkwachters uit naar jouw tekening. Je kan een inkleurexemplaar afhalen in je gemeente- of stadhuis of je kan ze hier downloaden: tekening afvalcontainer of tekening afvalzak.

Ook kan je een strik rond je afvalzak of -container binden. Of laat je kinderen zelf een tekening maken. Hang die achter je raam, bind de tekening aan je afvalzak of -container, of geef ze aan de recyclageparkwachter. Deel een foto van je tekening of strik met #HouHetNet. En neem zeker eens een kijkje op onze website en op www.houhetnet.be.

Respect zit in kleine dingen

Met de vierde editie van de Week van de afvalophaler en de recyclageparkwachter vragen we dankbaarheid en respect voor deze onmisbare mannen en vrouwen. Je dankbaarheid kan je vooral tonen door je afval op tijd buiten te zetten en correct aan te bieden:

  • Sorteer vooraf het afval als je naar het recyclagepark gaat.
  • Wacht niet tot net voor sluitingstijd om het recyclagepark te bezoeken. Ga liever wat vroeger zodat je rustig kan uitladen en raad vragen aan de parkwachter bij twijfel.
  • Maak je afvalzak niet te zwaar en sluit hem steeds correct. Bied papier en karton aan in een gesloten kartonnen doos of bind het samen met natuurkoord.
  • Bied je rolcontainer aan met het handvat naar de straatkant. Een containertje van 40 L zet je met de scharnierkant naar de straatkant.
  • Zorg dat het deksel van de container dicht kan.

Meer tips om je afval correct aan te bieden vind je op de pagina met sorteerregels en op
www.houhetnet.be.

Waarom deze campagne?

De Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter is een initiatief van Interafval, VVSG, EcoWerf en alle andere afvalintercommunales om respect te vragen. Dat is nodig, want uit een rondvraag van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Interafval blijkt immers dat het afgelopen jaar bijna 9 op 10 recyclageparkwachters en afvalophalers met verbale of fysieke agressie te maken kregen. Agressie komt wel iets minder frequent voor dan twee jaar geleden en ze krijgen ook al eens een compliment. Dat bewijst dat de campagne toch zijn effect heeft.

Enquête Interafval bij parkwachters van verschillende Vlaamse afvalintercommunales

Interafval bundelde cijfers van een enquête die gehouden werd bij parkwachters van verschillende afvalintercommunals, waaronder EcoWerf. Bijna 9 op 10 recyclageparkwachters en afvalophalers kregen het afgelopen jaar met verbale en/of fysieke agressie te maken. 1 op 3 parkwachters of afvalophalers heeft minstens 1 keer per week te maken met verbale agressie (roepen, vloeken, uitkafferen, schelden). Minstens 1 keer per jaar ondervinden 1 op 4 parkwachters en 1 op 5 ophalers fysieke agressie (duwen of een handgemeen). 1 op 2 parkwachters en 1 op 3 afvalophalers krijgen minstens 1 keer per week een compliment. Bijna allemaal krijgen ze minstens 1 keer per jaar een blijk van waardering.

Enquête bij EcoWerf-afvalophalers

Afvalophalers en parkwachters van EcoWerf namen ook deel aan de enquête van VVSG en Interafval. Uit de bevraging van EcoWerf-laders en -chauffeurs blijkt dat 58% minstens 1 keer per maand een blijk van waardering of compliment krijgt. Eveneens 58% komt minstens 1 keer per maand in aanraking met verbale agressie. Voor fysieke agressie vallen de cijfers gelukkig beter mee: 89% komt nooit in aanraking met fysieke agressie. 85% van de EcoWerf-ophalers en chauffeurs geeft aan voldoende voorbereid te zijn om rustig om te gaan met agressie en onvriendelijkheid.
 

Doe zoals Kamagurka: toon je respect met een tekening of strik rond je afvalzak of -container!

Onze afvalophalers en chauffeur werden in de bloemetjes gezet door de kleuters van De Waaier uit Bertem

Foto's afvalophalers en chauffeur in de bloemetjes gezet door kleuters De Waaier (Bertem)

Filmpje week afvalophaler en recyclageparkwachter 2 
Filmpje week afvalophaler en recyclageparkwachter