Educatief materiaal

Educatief materiaal uitlenen of folders aanvragen

Overzicht aanbod

Je kan ons aanbod bekijken in deze folder.

Afvalspelletjes en folders

Afalspelletjes en folders aanvragen kan via het aanvraagformulier voor educatief materiaal.

Ondersteunend materiaal voor zwerfvuilacties

Aan te vragen via het algemeen contactformulier.
Vermeld welk materiaal je wenst uit te lenen, hoeveel stuks en tijdens welke periode.

Begeleid spel De Feestvarkentjes

Aan te vragen via het algemeen contactformulier. 

Vermeld voor hoeveel groepen je het spel wenst aan te vragen.

Evenementencontainers en afvalstraten

Aan te vragen via het algemeen contactformulier.

Vermeld welke containers je wenst uit te lenen, hoeveel stuks en tijdens welke periode.

Meer informatie

Contacteer de Communicatiedienst voor meer info of bij vragen: 016/28 43 43.