Educatief materiaal

Deze pagina is nog in opbouw.

Educatief materiaal uitlenen of folders aanvragen

Voorlopig kan je ons aanbod bekijken in de folder:

Materiaal en folders aanvragen kan via het contactformulier.

  • Uitleenmateriaal: vermeld welk materiaal je wenst uit te lenen, hoeveel stuks en tijdens welke periode.
  • Folders, affiches, sorteerstickers: vermeld hoeveel stuks je waarvan wenst. Vermeld wanneer je ze wenst af te halen bij EcoWerf.

Meer informatie

Contacteer de Communicatiedienst voor meer info of bij vragen: 016/28 43 43.