Informatie voor gemeenten

Elektronische nieuwsbrief

EcoWerf wil haar gemeentevennoten zo goed mogelijk informeren. Daarom verspreidt EcoWerf een elektronische nieuwsbrief voor burgemeesters, schepenen, raadsleden, algemeen directeurs, financieel directeurs, milieuambtenaren, duurzaamheidsambtenaren en communicatieambtenaren van de 27 gemeenten en steden waar EcoWerf de uitvoering van het afval- en materialenbeheer voor haar rekening neemt. Uiteraard ook bestemd voor onze personeelsleden en leden van het algemeen comité, de raad van bestuur en de algemene vergadering. De nieuwsbrief verschijnt maandelijks, behalve in de zomer. Hij geeft de laatste nieuwtjes over onze werking, onze dienstverlening, projecten, evenementen en campagnes. 

Verschenen artikels

Onze inwoners sorteerkampioen van Vlaanderen - december 2018

De hoeveelheid huishoudelijk afval in Vlaanderen zet zijn dalende trend voort. De Vlaming produceert 469 kg/inwoner, waarvan 69% selectief ingezameld wordt. 145 kg/inwoner is restafval dat thermisch wordt verwerkt met energierecuperatie. De inwoners van onze gemeenten scoren met 92 kg/inwoner restafval dus veel beter en zijn zo de topsorteerders van Vlaanderen.

Duurzaamheidsverslag Interafval - december 2018

Interafval stelde voor het eerst een Duurzaamheidsverslag op voor haar leden. Ook EcoWerf nam deel aan de duurzaamheidsenquête en stelde de nodige gegevens ter beschikking. Voor de mooie foto's die het verslag visueel ondersteunen, deed Interafval beroep op onze trotse medewerkers. Met het verslag beoogt Interafval de bijdragen van intercommunales aan een duurzame samenleving beter kenbaar te maken bij het brede publiek. Het verslag zal tweejaarlijks verschijnen.

Lees hier het Duurzaamheidsverslag 2017 van Interafval

Code van goed bestuur - december 2018

EcoWerf stelde een Code van goed bestuur op, in navolging van artikel 434 §5 van het Decreet Lokaal Bestuur (22 december 2017). In deze code legt EcoWerf duidelijke afspraken vast en licht de taken en verantwoordelijkheden van de leden van de raad van bestuur toe. De bestuurder handelt in het belang van de organisatie, is bekwaam en beschikbaar, handelt op een ethische wijze en respecteert de wettelijke bepalingen en afspraken. De bestuurder koppelt terug aan de gemeentevennoten en de verenigingen die hij vertegenwoordigt.

Lees de Code van goed bestuur

Sluikstorters beboet met 200 euro - december 2018

Het project ‘Camera’s bij glasbollen’ loopt volop in Scherpenheuvel-Zichem, Bekkevoort, Holsbeek en Tienen. EcoWerf stelde 21 bestuurlijke verslagen op die na identificatie door de politie en tussenkomst van de sanctionerend ambtenaar al geleid hebben tot 17 GAS-boetes. Bovenop de boete van 80 euro, dient de sluikstorter 120 euro opruimkosten te betalen. We stellen bovendien vast dat de media-aandacht voor de camera’s een afschrikeffect heeft en leidt tot minder verontreiniging op de glasbolsites. In 2019 komen ook Leuven en Boortmeerbeek aan de beurt.

Transparantie over afvalkosten voor gemeenten - november 2018 

De facturatie van de activiteiten van EcoWerf in haar gemeenten – recyclageparken, afvalpreventie, huis-aan-huisophaling en gemeentelijke diensten – kan een kluwen lijken. EcoWerf wil gemeenten transparantie bieden en ze helpen de kosten voor het duurzaam afvalbeheer in hun gemeente goed te plannen. Begin oktober heeft EcoWerf, via e-mail, haar afvalbegroting 2019 bezorgd aan de milieuambtenaren, de financiële beheerders en vertegenwoordigers in de raad van bestuur van haar gemeenten. Ze biedt zo een schatting van alle inkomsten en uitgaven voor volgend jaar. Gemeenten kunnen deze schatting gebruiken voor de opstelling van de gemeentelijke begroting 2019 en het meerjarenplan.

Respect zit in de kleine dingen - november 2018

Van 19 tot 23 november is het Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter. Afval correct buitenzetten of aanbieden op het recyclagepark is een kleine moeite. Maar voor de afvalophalers en recyclageparkwachters is het een wereld van verschil. Door afval correct aan te bieden zorgen we voor hun veiligheid, vermijden we zwerfvuil en kan de ophaling of het bezoek aan het recyclagepark vlot verlopen. EcoWerf leverde stickervellen aan alle gemeente- of stadhuizen om aan het onthaal van het gemeente- of stadhuis te leggen. Gemeenten voeren mee campagne op de gemeentelijke infokanalen voor de Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter. Libelle-lezers ontvingen een stickervel in hun magazine. De Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter is een initiatief van EcoWerf en alle afvalintercommunales, Interafval, VVSG, OVAM en Fost Plus. De campagne is intussen toe aan haar derde editie. De campagne wordt gevoerd op radio 2, studio Brussel en sociale mediakanalen. In het Kringloopnieuws hebben we onze ophalers en parkwachters aan het woord gelaten: ze hebben concrete tips gegeven voor onze inwoners.

Alle info op houhetnet.be

Compost voor groendiensten - november 2018

Op 26 november organiseert EcoWerf op haar site te Leuven een infomoment voor medewerkers van gemeentelijke groendiensten en milieuambtenaren. We willen onze gemeenten informeren waarom en hoe compost gebruiken in openbaar groen.

Wat zijn de troeven van compost?

Compost is een bodemverbeteraar met een hoog stabiel organische stofgehalte en bevat nutriënten die geleidelijk beschikbaar komen voor de planten. Compost brengt meer structuur in de bodem en helpt om de bodem doorlaatbaar te houden voor water én zo bodemerosie te voorkomen. Het organisch materiaal in compost is van verschillende oorsprong (bladeren, grasmaaisel, takjes, fruit …) waardoor ook verschillende bodemorganismen aangetrokken en gevoed worden. Compost beschermt tegen ziektes: een rijk en evenwichtig bodemleven zorgt ervoor dat schadelijke organismen zoals aaltjes of sommige ziekten niet de overhand krijgen. Compost brengt evenwicht in de bodem (-structuur en -leven) waardoor planten en teeltgoed in gezonde omstandigheden kunnen groeien.

Afvalkalender 2019 - november 2018 

In december valt de nieuwe afvalkalender voor 2019 in de bus. Naast de ophaaldagen voor het huishoudelijk afval bevat de afvalkalender ook een schat aan sorteerinformatie, handige tips en gemeentelijke informatie. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 90% van de inwoners de afvalkalender bijhouden en gebruiken. Ook de gratis app Recycle! bevat vanaf midden december alle nieuwe ophaaldagen voor 2019. Wie de kalender op 31 december nog niet ontvangen heeft, kan deze aanvragen via de gemeente. EcoWerf levert extra kalenders midden december op haar gemeente- en stadhuizen.

Download de app

Online leren composteren - november 2018 

Composteren in een vat of bak, wat composteer je beter niet en hoe zet je een composthoop om? Hoe maak je een mooie takkenwal en met welk snoeihout maak je een stevig vlechtwerk? Leren composteren kan nu ook online met de filmpjes die EcoWerf maakte i.s.m. Tuinkracht (projectcoördinator Jan Godemont) en vrijwilligers van de vereniging van biologische hobbytuinders De Radijs uit Oud-Heverlee. Filmpjes kunnen gedeeld worden op de sociale mediakanalen van de gemeente. Ze staan op de YouTube-pagina van EcoWerf.

Een snelcursus composteren of kringlooptuinieren organiseren in jouw gemeente? Stuur een e-mail naar afvalpreventie@ecowerf.be en wij zorgen ervoor.

Bekijk hier de filmpjes

Verlenging van EcoWerf in je beleidsnota - september 2018

In 2021 nemen de 27 gemeenten van EcoWerf de belangrijke beslissing om het contract met EcoWerf al dan niet te verlengen. Kiezen voor verlenging, is kiezen voor een duurzaam afvalbeheer met én voor gemeenten. EcoWerf heeft een memorandum opgesteld voor de politieke partijen van haar gemeenten. Daarin geven we aan op welke manier wij als intercommunale samen met de gemeenten een duurzaam afvalbeleid mogelijk maken. Na de gemeenteraadsverkiezingen kan de verlenging van EcoWerf best een plaats krijgen in je bestuursakkoord en beleidsnota. Die kunnen dan ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraden.

Lees het volledige memorandum

Bereken je voetafdrukwinst via compost of digestaat - september 2018

Vlaco heeft een app ontwikkeld om de voetafdrukwinst van compost- en digestaatgebruik uit te drukken in termen van CO2-equivalenten. Vanaf midden oktober kan je de app gratis raadplegen op de website van Vlaco. Vooral voor overheden is de nieuwe tool interessant. Zo kan je immers aantonen in welke mate het gebruik van compost en digestaat bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen. Om je een idee te geven: een gemeente die jaarlijks 30 ton gft-compost gebruikt, zorgt voor een vermindering van ongeveer 38 ton CO2-equivalenten. Bereken hier jouw voetafdrukwinst

Subsidies om asbest te verwijderen - september 2018

De Vlaamse overheid biedt dit jaar eenmalig extra ondersteuning om asbest te verwijderen. De ondersteuning per gemeente of stad bedraagt minimum 20.000 euro en wordt berekend op basis van het bewonersaantal en de gebiedsoppervlakte. Het aanbod kadert binnen het project 'Asbestveilig Vlaanderen'. De subsidie kan je inzetten voor een van deze acties:

  • de financiering van de inzamelkost van asbestcement op de recyclageparken van EcoWerf.
  • de financiering van het niet-gesubsidieerde saldo bij goedgekeurde asbestafbouwprojecten.

OVAM verwacht alle aanvragen, bekrachtigd door het Schepencollege (of de gemeenteraad, afhankelijk van de gemeente). Gemeenten en steden die de deadline van 1/10/2018 niet gehaald hebben, kunnen uitstel vragen.

Lees meer over het asbestafbouwbeleid

Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter - september 2018

Van 19 tot 23 november is het Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter. Naar aanleiding van die campagne levert EcoWerf stickers bij alle gemeenten en steden. Ze zijn bedoeld voor inwoners, die ze op hun afvalzak of -container kunnen kleven om zo hun respect te tonen.

Afval correct buiten zetten of aanbieden op het recyclagepark is een kleine moeite. Maar voor de afvalophalers en recyclageparkwachters is het een wereld van verschil. Door het correct aan te bieden zorg je voor hun veiligheid, vermijd je zwerfvuil en kan de ophaling of het bezoek aan het recyclagepark vlot verlopen.

De Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter is een initiatief van Interafval, VVSG, OVAM, Fost Plus en alle afvalintercommunales. De campagne is intussen toe aan haar derde editie.

Respect zit hem in de kleine dingen #HouHetNet

EcoWerf start met nieuwe gft-regels vanaf 1 januari 2019 - september 2018

EcoWerf breidt vanaf 1 januari de sorteerregels voor gft-afval uit met keukenafval. Die uitbreiding is mogelijk, omdat de verwerkingsmogelijkheden voor organisch afval zijn veranderd. Uit onderzoek blijkt bovendien dat er geen risico’s verbonden zijn aan het inzamelen en verwerken van dierlijke bijproducten.

Deze afstoffen mogen vanaf 2019 bij het gft:

  • Keukenafval en etensresten (zowel dierlijk als plantaardig)
  • Vlees- en visresten
  • Schaaldierresten (uitgezonderd schelpen zoals mossel- en oesterschelpen)
  • Vaste zuivelproducten (zoals kaas)
  • Eieren, eierschalen
  • Mest van kleine huisdieren (bv. cavia’s en konijnen)

Om de verspreiding van plastics in het milieu verder te beperken, horen theezakjes en koffiepads voortaan niet meer bij het gft-afval. Uit onderzoek blijkt immers dat deze kunststoffen kunnen bevatten. Papieren koffiefilters behoren wel nog tot het gft-afval. Ook voor thuiscompostering blijven de bestaande sorteerregels overeind.