(Huisvuil)zakken en gft niet toegelaten op het recyclagepark

Huisvuil wordt ingezameld aan huis

Breng geen (huis)vuilzakken naar het recyclagepark, want ze zijn er niet toegelaten. Als je goed sorteert, kan je heel wat van je afval meegeven met de huis-aan-huisophalingen: pmd, papier en karton en gft. Wat als restafval overblijft, kan je meegeven met de tweewekelijkse ophaling van huisvuil aan huis. Enkel het afval dat te groot is om in een huisvuilzak of -container te krijgen, wordt op het recyclagepark aanvaard.

  huisvuil grofvuil
wat?

Al het huishoudelijk afval dat in de huisvuilzak of -container past en niet selectief ingezameld wordt.

Bv. gloeilampen, aluminiumfolie, foto’s, behangpapier …

Al het huishoudelijk afval dat niet in de huisvuilzak of -container past en dat niet selectief ingezameld wordt.

Bv. versleten tapijten, strijkplanken, oude zetels …

huis-aan-huisophaling? Minstens tweewekelijkse ophaling.  Raadpleeg je kalender voor de ophaaldata Minstens 6 keer per jaar. Meer info
recyclagepark? Nooit aanvaard Aanvaard tegen betaling

Stop je afval niet in zakken of dozen

Afval dat je op het recyclagepark aanbiedt, moet de parkwachter duidelijk kunnen identificeren. Het afval mag dus sowieso niet in zakken of dozen zitten. De enige uitzonderingen hierop zijn pmd en stukken van asbesthoudend materiaal. Pmd moet je verplicht aanbieden in de blauwe zak met EcoWerf-logo, want via die zak betaal je mee voor de inzameling en verwerking. Kleine stukken asbest verpak je in een gewone (doorschijnende) plastic folie of zak om de verspreiding van losse asbestvezels te vermijden.

Groente- en fruitafval niet toeglaten

De verzameling van groente-, fruit- en tuinafval zoals je het aan huis in de gft-container meegeeft, kan je niet kwijt op het recyclagepark.

Tuinafval kan wel:

  • (Vers*) gras, klein plantenafval (onkruid, verwelkte bloemen ...), bladeren: bij ben bladeren [link sorteerregels]
  • Takken en kleine stammetjes: bij snoeihout [link sorteerregels]
  • Stronken: bij boomstronken [link sorteerregels]

*Indien het om oud gras gaat, neem dan eerst contact op met EcoWerf via de groene lijn 0800/97 0 97.

Sorteerregels