Ophaling aan huis Begijnendijk

Aandachtspunten

 • Plaats je afval duidelijk zichtbaar tegen de straatkant.
 • Zet je afval van 1 juli tot 31 augustus ten laatste buiten om 06.00 uur 's morgens of de avond voordien na 20.00 uur.
 • Zet je afval van 1 september tot 30 juni ten laatste buiten om 07.00 uur 's morgens, of de avond voordien na 20.00 uur.

Welk afval wordt aan huis opgehaald?

 • Huisvuil: via de huisvuilzak met logo Begijnendijk
  • paarse zak (60 liter)

  • donkergroene zak (120 liter)

 • Gft: via de groene container met scheursticker
 • Pmd: in de blauwe zak met EcoWerf-logo
 • Papier\karton: samengebonden of in gesloten doos, gratis
 • Zachte plastics: in de roze zak met EcoWerf-logo
 • Grofvuil op aanvraag
 • Oude metalen op aanvraag (door gemeente): 
  • Aanvragen bij de Milieudienst: 016/53 66 62
  • Gratis
 • Snoeihout: samengebonden in bundels, gratis

Raadpleeg je afvalkalender voor de ophaaldata in jouw gemeente.

Afval niet opgehaald?

Verwittig EcoWerf de dag van de ophaling na 14.30 uur (tot 16.30 uur) of de dag na de ophaling vanaf 08.30 uur: