Snoeihout op aanvraag in Geetbets

Hoe werkt snoeihout op aanvraag?

Geraak je niet met je snoeihout op het recyclagepark? Bel EcoWerf, ten laatste 2 werkdagen vóór de dag van de ophaling, op 0800/97 0 97 om een afspraak te maken en door te geven hoeveel bundels je aanbiedt. Er zijn jaarlijks 6 vaste dagen voor de ophaling van snoeihout. Deze data staan vermeld op de afvalkalender.

GEEN AFSPRAAK = GEEN OPHALING

Sorteerregels

  • Takken en stammen moeten een lengte hebben van minimum 50 cm en maximum 2m, en maximum een diameter van 10 cm.

Hoe aanbieden?

  • Bind het snoeihout samen met (natuur)koord tot bundels die elk afzonderlijk maximum 25 kg wegen.

  • Plaats het snoeihout steeds duidelijk zichtbaar tegen de straatkant ofwel vóór 07.00 uur ’s morgens ofwel de avond voorafgaand aan de ophaaldag na 20.00 uur.

  • Opgelet: bundels verscholen in hoog gras of nog bebladerde takken die rechtop tegen een haag of struik staan, zijn moeilijk te onderscheiden van hun levende soortgenoten! Zorg dat de ophalers duidelijk kunnen zien dat het om snoeihout gaat.

Tarief

Je betaalt 2,50 euro per bundel. Dit wordt verrekend via de DifTar-rekening.