Recyclagepark Haacht

Voor een vlot bezoek ...

  • Toegang: enkel met je persoonlijke toegangskaart krijg je toegang tot het recyclagepark. Deze kan je aanvragen bij de gemeentelijke milieudienst.
  • Sorteer thuis je afval per soort en breng het gesorteerd naar het recyclagepark.
  • Kom ten laatste 15 minuten voor sluitingstijd. Wanneer er te veel bezoekers op het recyclagepark aanwezig zijn voor sluitingstijd, dan kan de parkwachter bezoekers weigeren. 
  • Meer aandachtspunten

Afvalsoorten zonder weging

Volgende afvalsoorten kan je gratis afgeven:

Afvalsoorten te wegen via de weegbrug

Afvalsoort Tarief particulier* Tarief kmo
Asbestcement (eterniet) Gratis -
Autobanden Gratis (max. 4 per gezin) /
Boomstronken € 0,04/kg € 0,08/kg
Cellenbeton, gips en kalk, keramiek, steenafval € 0,04/kg € 0,08/kg
Gras en bladeren € 0,18/kg € 0,18/kg
Grofvuil € 0,28/kg € 0,28/kg
Harde plastics € 0,08/kg € 0,12/kg
Sloophout € 0,08/kg € 0,12/kg
Snoeihout Eerste 2.000 kg/jaar gratis, daarna kmo-tarief € 0,08/kg

Bij een bezoek aan het betalend gedeelte wordt minimaal 5 kg aangerekend.
Als je verschillende soorten afval samen aanbiedt, wordt het tarief van de 'duurste soort' aangerekend.

Voor kmo's geldt een afzonderlijk tarief. 

*OPGELET: vanaf een totale aanvoer van meer dan 2.000 kg op jaarbasis op het betalend gedeelte, wordt ook voor particulieren het kmo-tarief van toepassing!

Betaalwijze

Betalen kan enkel met Bancontact en de DifTar-rekening

Te koop op het recyclagepark

  • Compost in zakken (40L)
  • Roze zakken (zachte plastics)
  • Compostvaten en -bakken, aanbouwmodules, beluchtingsstokken